Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Engleski jezik Naš jezik
den jazbina
den pećina
den sklonište
accidence kvar
accidence nauka o oblic.
accidence nauka o oblicima
accidence osnovi predmeta
accidence oštećenje
accident nesreća
accident slučaj
accident udes
accident-free bez kvara
accident-free bezbjedan
accidental nehotičan
accidental pomoćni
accidental slučajan
accidental slučajnost
accidental sporedan
accidentally nehotično
addend sabirak
addend sumand
addenda dodaci
addendum dodatak
addendum dopuna
addendum prilog
antecedence prioritet
antecedency predhodnost
antecedency raniji odnos
antecedent prednji član
antecedent prethodna stvar
antecedent prošlost
anticoincidence antikoincidencija
anticoincidence neusaglašenost
ardent plamteći
ardent strastan
ardent usijan
ardent usrdan
ardent vatren
ardent žarki
ascendency nadomoćnost
ascendent horoskop
ascendent koji se diže
ascendent preovlađujući
ascendent prevlast
ascendent uticaj
ascendent vlast
become independent osamostaliti se
bed ridden iznemogao
bed ridden vezan za krevet
bed-ridden iznemogao
bed-ridden vezan za krevet
beegarden pčelinjak
bestridden jahati (p.p. od best
bestridden p.p. bestride
bidden p.p. od to bid
bidden ponuditi (p.p. od to
broaden protezati se
broaden proširiti
broaden širiti
broadening proširenje
broadening širenje
burden breme
burden naprtiti
burden natovariti
burden opteretiti
burden punjenje
burden sekundarno opterećen
burden teret
burden težina
burden troškovi
burden with natovariti
burdensome tegoban
burdensome težak
cadence kadenca
cadence taktni signal
case hardened neosjetljiv
case hardened prekaljen
case-hardened neosetljiv
case-hardened neosjetljiv
case-hardened prekaljen
coincidence koincidencija
coincidence podudarnost
condensation kondenzacija
condense kondenzovati se
condense sažeto izraziti
condense skratiti
condense zgušnjavati se
condense zgušnjavti se
condenser kondenzator
confidence pouzdanje
confidence poverenje
confidence povjerenje
confidence smelost
confidence smjelost
confidential pouzdan
confidential poverljiv
confidential povjerljiv
confidential tajni
confidently pouzdano
correspodence dopisivanje
correspodent bank korespodentna banka
correspondence korespondencija
correspondence prepiska
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: den
- prevod za riječ: den

Naš jezik Engleski jezik
antikoincidencija anticoincidence
bdenje vigil
bdenje wake
bdenje watch
dekadencija decadence
dekadent decadent
denacionalizacija denationalization
denacionalizovati denationalize
denaturisani denatured
denaturisati denature
denčić packet
denjak bale
denjak pack
denuncijant denouncer
denuncijant informer
disidencija dissent
disident dissident
disidentstvo dissidence
dividenda dividend
doveden na mjeru sized
evidencija records
evidentirati keep a records
gvozden iron
gvozden irony
gvozdena spona staple
gvozdeni kamen siderolite
identičan identical
identičnost identify
identifikacija identification
identifikacija koris user-id
identifikovati identify
identitet identify
identitet identity
identitet personality
incident incident
izveden calibrated
jurisprudencija jurisprudence
kadenca cadence
kladenac well
koincidencija coincidence
kolona identifikacij badge column
kondenzacija condensation
kondenzator capacitor
kondenzator condenser
kondenzovati se condense
korespodentna banka correspodent bank
korespondencija correspondence
korespondent correspondent
kredenac cupboard
kredenac sideboard
leden frigid
leden frosty
leden icy
ledena kora sleet
ledena santa iceberg
ledeni zatvor ice patch
ledenica icicle
ledenjak glacier
ledenjakov glacial
meden honey
medeni mesec honeymoon
medeni mjesec honeymoon
medenjak honey cake
mladenački adolescent
mladenački youthful
mladenci newlyweds
nadenuti ime name
naveden afore-mentinoed
neidentifikovan unidentified
neidentifikovan lete unidentified flying object-UFO
neprobopden unpierced
obrada korespondenci handling of correspondence
od crva pojeden worm eaten
od crva pojeden worm-eaten
odenuti apperel
odenuti rig
odenuti robe
odenuti se clothe
orden medal
orden order
predenje purr
prepreden arch
prepreden artful
prepreden shrewd
prepreden sly
prepreden subtile
prepreden subtle
prepreden tricky
prepreden wily
prepredenjak spiv
pretendent pretender
prevoz vodenim putem shipping
razjeden weathered
rezidencija residence
rezident resident
snužden crest fallen
snužden crest-fallen
snužden despondent
snužden morbid
snužden rueful
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: den
- prevod za riječ: den


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| deo | ten | dan | dean | dent | deny | dew | din | dun | eden | fen | gen | hen | ken | men | pen | len | don |


Albanski obostrani rječnik

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2024 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba