Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Engleski jezik Naš jezik
advance avans
advance dizanje cena
advance dizanje cijena
advance ispred
advance isprednjačenje
advance isturen
advance kretanje naprijed
advance nadiranje
advance nadirati
advance napredak
advance napredan
advance napredovanje
advance napredovati
advance pokrenuti naprijed
advance pomicanje
advance preduhitriti
advance predujam
advance progres
advance ranije
advance uspeh
advance uspjeh
advance zajam
advance žuriti (sat)
advance guard avangarda
advance guard predstraža
advance listing novi list
advance-guard avangarda
advance-guard predstraža
advanced dodatni
advanced isturen
advanced napredan
advanced odmakao
advanced prioritetni
advanced uspešan
advanced uspješan
advanced viši
advancement napredak
advancement napredovanje
advancement povišenje
advancement progres
advancement unapređivanje
advancement uspeh
advancement uspjeh
advancer kompenzator faze
advancin pomijeranje naprijed
advant-garde avangarda
advantage blagodat
advantage davati prednos
advantage davati prednost
advantage ići na ruku
advantage koristiti
advantage napredak
advantage potpomagati
advantage povoljan polož.
advantage povoljan položaj
advantage prednost
advantage preimućstvo
advantage unaprijediti
advantageous podesan
advantageous povoljan
advantageous povoljniji
advantageous preporučljiv
advantageous probitačan
advantageous u prednosti
after advancing poslije pomijeranja
after advancing poslije proreda
disadvantage gubitak
disadvantage nezgoda
disadvantage šteta
ignition advance ranije paljenje
payment in advance akontacija
technical advantage formalna prednost

Naš jezik Engleski jezik
dva two
automatsko izdvajanj auto filter
automatsko izdvajanj autofilter
avion sa dva krila biplane
Baš je odvalio. He put his foot in it.
bradva axe
bradva hatchet
dvadeset score
dvadeset twenty
dvadeset funti score
dvadeset jardi score
dvadeseti twentieth
dvadeseti deo twentieth
dvadeseti dio twentieth
dvanaest dozen
dvanaesti twelfth
dvaneast twelve
dvaneastoro twelve
dvaput twice
grudva cake
grudva snega snowball
grudva snijega snowball
iz dva dela duplex
iz dva dijela duplex
izdvajanje assignment
izdvajanje prohibition
izdvajanje secession
izdvajanje secrecy
izdvajanje segregation
izdvajanje selectin
izdvajanje kapljica bleeding
izdvajanje računa billing
jedva barely
jedva hardly
jedva just
jedva scarce
jedva scarcely
jedva scarcely
jedva dodiriva. skim
jedva dodirivati skim
koji ima dva dijela binary
kola na dva točka chaise
ludo odvažan foolhardy
na dva sprata two-tiered
na dva točka two-wheeled
obadva both
odvagnuti weigh
odvajač separator
odvajanje detachment
odvajanje removal
odvajanje secession
odvajanje segregation
odvajanje separation
odvajanje severance
odvajanje tapping
odvajati discriminate
odvajati segregate
odvaliti break off
odvaljivati break off
odvažan bould
odvažan daring
odvažan manful
odvažan plucky
odvažan resolute
odvažiti se adventure
odvažiti se dare
odvažnost daring
odvažnost manliness
odvažnost pluck
odvažnost valour
podijeliti na dva di bipartite
podvala fake
podvala prank
podvala rig
podvale mischief
podvaliti cheat
podvaljivanje machination
podvaljivati chouse
ppodvala prank
razdvajač separator
razdvajač splitter
razdvajajući remen separator belt
razdvajanje disunion
razdvajanje parting
razdvajanje separating
razdvajanje separation
razdvajanje severance
sa dva lica reversible
sa dva mlaza two-gun
sa dva nivoa two-level
sa dva prolaza two-pass
sa dva proreza two-gap
sa dva sjedišta two-seater
sa dva ugla biangular
sa dva vrha bimodal
telefon za dva uha biphone
udvarač follower
udvarač spark
udvarački silken
udvaranje address
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: dva
- prevod za riječ: dva


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| sva | iva | ova | da | dve |


Moj prvi engleski rječnik

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2020 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba