Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Engleski jezik Naš jezik
abeceda abc
abecedarian po abecedi
aboardal ukrcan
aboundant izdašan
abradant abraziv
abudant obilan
abundance bogatstvo
abundance izobilje
abundance mnoštvo
abundance obilje
abundant bogat
abundant obilan
accommodate izgladiti spor
accommodate izravnati
accommodate nastaniti
accommodate prilagoditi
accommodate snabdeti
accommodate snabdjeti
accommodate učiniti uslugu
accommodating koji obuhvata
accommodating koji sadrži
accommodating ljubazan
accommodating pomirljiv
accommodating popustljiv
accommodating prilagodljiv
accommodating uslužan
accommodation izravnanje
accommodation pogodnosti
accommodation prilagodjavanje
accommodation prilagođavanje
accommodation smještaj
accommodation stan
accommodation ustupak
accomodate prilagoditi se
accomodation smeštaj
accomodation smještaj
accomodation ugodnost
accordance podudarnost
accordance slaganje
adaline adalin
adaline linijski neuron
adamant dijamant
adamant postojan
adamant čvrst
adapt adaptirati
adapt podesiti
adapt preraditi
adapt preudesiti
adapt prilagoditi
adaptability prilagodljivost
adaptability upotrebljivost
adaptable prilagodljiv
adaptation adaptacija
adaptation prerada
adaptation prilagodjavanje
adaptation prilagođavanje
adaptation udešavanje
adapted podešen
adapted prilagođen
adapter adapter
adapter prilagođivač
adapting prilagođavanje
adaptive adaptivan
adaptive prilagodljiv
addenda dodaci
affidavit jemstvo
age-dating određenog vijeka tra
agenda agenda
agenda dnevni red
agenda podsetnik
agenda podsjetnik
agenda potsjetnik
agenda program rada
all day long po cio dan
all day long povazdan
allidade alhidada
analog data analogni podaci
anodal anodni
antidazzle koji ne zasjenjuje
antidazzle nezasjenjiv
antidazzle protiv zasjenjivanja
antidegradant sredstvo protiv opad
antidegradant sredstvo protiv star
antinoda antinoda
antinoda trbuh na stojećem ta
antiradar protivradarski
appendage dodatak
appendage prilog
appendage privesak
appendage privjesak
aquadag akvadag
aquadag provodni sloj
ascendancy uticaj
ascendancy vlast
Ash Wednesday pepelnica
ash wednesday čista srijeda
attendance dežurstvo
attendance dvorenje
attendance njega
attendance pohadjanje
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: da
- prevod za riječ: da

Naš jezik Engleski jezik
da that
da yea
da yes
abeceda abc
abeceda alphabet
ada islet
adalin adaline
adaptacija adaptation
adapter adapter
adaptirati adapt
adaptivan adaptive
adresna datotek address file
adresna datoteka address file
agenda agenda
akumulatorska posuda battery box
akvadag aquadag
alhidada allidade
ambasada embassy
amplituda amplitude
analogni podaci analog data
anoda anode
anoda plate
anodna oksidacija anodization
antianoda antianode
antikatoda anti-cathode
antikatoda anticathode
antikatoda target
antinoda antinoda
apsurdan absurd
apsurdan monstrous
apsurdan ridiculous
arhivska datoteka archived file
aritmetički podatak arithmetic item
arkada arcade
autom. prekidač cut-out
automatski odabir ri automatic word selection
automatski prekidač cut out
autoradar autoradar
autostrada motorway
autostrada superhighway
avangarda advance guard
avangarda advance-guard
avangarda advant-garde
avionska posada aircrew
avionski radar snipper
aždaja dragon
ažurirna datototeka update file
badava free of charge
balada ballad
banda band
banda gang
banka podataka data bank
barikada barricade
barikada na putu roadblock
barometarski prekida baroswitch
baza podataka data base
baza podataka database
baždaren calibrated
baždarenje calibration
baždarenje ganging
baždariti calibrate
baždariti gauge
beda misery
beda pest
bedan abject
bedan haggard
bedan miserable
bedan paltry
bedan pietous
bedan pitiable
bedan poor
bedan sad
bedan shabby
bedan squalid
bedan woeful
bedan wretched
bedan prihod pittance
bedast foolish
bedastoća foolishness
berza rada employment office
beseda addres
beseda allocution
beseda oration
beseda sermon
beseda speech
besjeda addres
besjeda allocution
besjeda oration
besjeda sermon
besjeda speech
besom. napadati amuck
besplodan fuitless
besplodan neuter
besplodan srednji rod
besprekidan ceaseless
bestidan brazen
bestidan obscene
bez predrasuda objective
bez predrasuda open minded
bez predrasuda open-minded
bez predrasuda unbiassed
bez predrasuda unprejudiced
bez reda anarchic(al)
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: da
- prevod za riječ: da


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| a | na | do | za | pa | ma | ka | dah | dab | dad | dam | daw | day | dan | dar | ga | ja | ada | oda | sa | ?a | ta | dva |


Slikovni rječnik za djecu

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2019 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba