Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Engleski jezik Naš jezik
pore pora
pore razmišljati
pore rupica
pore zadubiti se
extempore bez priprem
extempore bez pripreme
extempore improvizovan
incorporeal bestelesan
incorporeal bestjelesan
spore spora

Naš jezik Engleski jezik
borbeni poredak battle-array
duševna porem. distemper
duševna poremećenost alienation
duševna poremećenost distemper
i pored toga all
i pored toga nevertheless
i pored toga yet
naknadni porez surtax
naporedan parallel
naporedo at the same time
napraviti raspored schedule
neporeciv undeniable
neporemećen undisturbed
neuporediv incomparable
neuporediv inimitable
neuporediv matchless
neuporediv prceless
neuporediv unmatched
neuporediv unparalleled
neusporediv incomparable
odgođeno oporezivanj deferred taxation
oporezivanje assessment
oporezivanje capitation
oporezivanje rating
oporezivanje taxation
oporezljiv taxable
oporezovan tax paid
oporezovati assess
oporezovati impose
oporezovati tax
oslobođen od poreza tax exempt
oslobođen od poreza tax-free
platiti porez pay tax
poreći deny
poreći presage
poreći reject
poreći renounce
poreći revoke
poreći unsay
pored along
pored alongside
pored at
pored beside
pored by
pored by
pored except
pored in addition to
pored in spite of
pored near
pored nigh
pored notwithstanding
pored toga additionally
pored toga besides
poredak arrangement
poredak array
poredak order
poredak sequence
poredak system
poredati align
poredati arrange
poredati put in order
poredati set
porediti compare
poređan aligned
poređan sequenced
poredjati align
poređati align
poređati arrange
poredjati array
poređati array
poređati line
poređati rank
poređati sequence
poređenje comparation
poređenje comparison
poreklo ancestory
poreklo derivation
poreklo descent
poreklo genesis
poreklo lineage
poreklo mint
poreklo orgin
poreklo parent
poreklo parentage
poreklo pedigree
poreklo source
poreklo spring
poreklo stock
poreklom originally
poremećaj disarrangement
poremećaj disruption
poremećaj neurosis
poremećaj u radu breakdown
poremećen disrupted
poremećen unsettled
poremetiti disrupt
poremetiti distract
poremetiti perturb
poremetiti scramble
poremetiti shatter
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: pore
- prevod za riječ: pore


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| gore | pre | pored | more | bore | core | porez | fore | lore | pire | pare | ore | poke | pole | pope | pora | pork | port | pose | pure | pyre | sore | spore | tore | wore | yore |


Latinski rječnik

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2024 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba