Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Engleski jezik Naš jezik
acute angle oštar ugao
angle kut
angle loviti u mutnom
angle pecati
angle stanovište
angle udica
angle ugao
angle uglomer
angle uglomjer
angle bar ugaono gvožđe
angler morski djavo
angler morski đavo
angler ribolov
bearing angle azimutski ugao
biangle dvougao
bugle lovači rog
bugler trubač
bungle loša izrada
bungle pobrkati
bungle pokvariti
bungler loš radnik
clearance angle leđni ugao noža
commingle izmiješati se
cutting angle rezni ugao
dangle dražiti
dangle klatiti se
dangle mamiti
dangle obesiti
dangle objesiti
dangle viseti
dangle visjeti
disentangle odmotavati se
draggle vući se
eagle dolar
eagle orao
entangle pomrsiti
entangle zamka
entangle zamrsiti
entangle zaplet
gargle grgljati
gargle ispirati grlo
giggle hihotati
giggle kikotati se
giggle smejati
giggle smijati
gleam slaba svetlost
gleam slaba svjetlost
glean pabirčiti
glee radost
glee veselje
glen dolina
goggle iskolačen
goggles maska
gurgle grgotati
haggle cenjkati se
haggle cjenkati se
haggle prepirati se
higgle trgovati
intermingle izmiješati se
jangle buka
jangle larma
jingle zveckanje
jingle zveket
juggle prevariti
juggle čarolija
jungle džungla
jungle prašuma
mangle izmrcvariti
mangle izvrstati
mangle komadati
mangle mrcvariti
mangle sakatiti
mangle seći
mangle sjeći
mangle valjati rublje
meaningless beznačajan
mingle mešati se
mingle miješati se
mingle pomiješati se
neglect nebriga
neglect nehaj
neglect nemar
neglect prenebreći
neglect zanemariti
neglected nezbrinut
neglectful bezbrižan
neglectful nehajan
neglectful nemaran
neglectful nepažljiv
neglectful neradan
new fangled pomodarski
new-fangled pomodarski
ogle zaljubljen pogl
point angle ugao vrha noža
quadrangle četvorokut
quadrangle četvorougao
quadrangle četvorougaonik
rectangle pravokut
rectangle pravokutnik
rectangle pravougao
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: gle!
- prevod za riječ: gle!

Naš jezik Engleski jezik
angle angina
bezizgledan unpromising
bočni izgled sideview
brz pogled glance
brz pogled glimpse
brz pogled peep
brzo pogledati glance
cigleno brašno brickdust
dati pregle notice
dati pregled notice
dogled binoculars
dogled spy glass
dogled spy-glass
dogledan near
dvogled binoculars
Engleska england
engleska england
Engleska united kingdom
engleska united kingdom
engleski english
engleski jezik english
engleski ključ monkey wrench
engleski ključ monkey-wrench
Engleskinja englishwoman
Englez britisher
englez britisher
Englez englishman
englez englishman
englezi british
gle! look!
glečer glacier
gledalac onlooker
gledalac spactator
gledalac spectator
gledalište audience
gledalište auditorium
gledan looked
gledanje notion
gledanje preview
gledanje view
gledanje watching
gledano looked
gledaoci audience
gledaoci auditory
gledaoci public
gledati behold
gledati eye
gledati look
gledati scean
gledati see
gledati stare
gledati watch
gledati ka face
gledati odozgo overlook
gledati u lice envisage
gledati u nekog gaze
gledište aspect
gledište outlook
gledište pisition
gledište standpoint
gledj enamel
gleđ enamel
gledj varnish
gleđ varnish
gležanj ankle
gubitak ugleda discredit
izgled appearance
izgled apperance
izgled aspect
izgled guise
izgled perspective
izgled presence
izgled promise
izgled prospect
izgled semblance
izgled show
izgled sight
izgled view
izgled poslije after images
izgled poslije after-look
izgled sa stran side-view
izgled sa strane side view
izgled sa strane sideview
izgled stranice layout
izgled,oblik shape
izgleda apparently
izgleda seemingly
izgleda specious
izgleda mi meseems
izgledati appear
izgledati look forward to
izgledati look
izgledati seem
izgledi odds
izgledi outlook
iznenađen pogled stare
izvesti ogled carry out
kratak pregled abstract
kratak pregled bulletin
kratak pregled precis
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: gle!
- prevod za riječ: gle!


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| ale | gle? | gale | gee | glee | glen | glue | tle | gle! | ogle | gde |


Englesko hrvatski univerzali rječnik

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2022 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba