Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Engleski jezik Naš jezik
read glasiti
read objasniti
read očitati
read prikazati
read proučavati
read proučavati
read proš. od read
read pročitati
read pročitati (proš. od
read razumeti
read razumjeti
read shvatiti
read tumačiti
read čitati
already već
bandspread širenje opsega
bandspreader proširivanje opsega
bespread prekriti
bespread raširiti
bread hleb
bread hljeb
bread kruh
bread winner hranilac porodice
bread-winner hranilac porod.
breadboard maketa
breadboard model
breadboarding izrada makete
breadboarding modeliranje
breadth prostranstvo
breadth širina
breadth širokogrudost
card reader čitač kartice
depth of thread dubina navoja
dread strah
dread strepeti
dread strepiti
dreadful grozan
dreadful strašan
dreadnought bojni brod
early card read brzo čitanje kartice
fashion ready-made clothing modna kofekcija
left-handed thread lijevi navoj
lip-reading čitanje s usana
misreade pogrešno proč.
misreade pogrešno pročitan
misreade pogrešno razumjeti
outspread prostirati se
outspread razastrt
outspread raširen
outspread raširenost
outspread širenje
point gauge,thread template mjerilo za vrh narez
proff reader korektor
proff-reader korektor
read a paper izlagati, predavati
read backward čitanje unazad
read only samo za čitanje
read only samo čitati
reader korektor
reader lektor
reader ljubitelj čit.
reader ljubitelj čitanja
reader predavač
reader čitalac
reader čitanka
reader čitač
readily brzo
readily lako
readily lako, lahko
readily odmah
readily rado
readily smesta
readily smjesta
readily spremno
readiness brzina
readiness gotovost
readiness pripravnost
readiness pripravnost
readiness spremnost
reading javno čitanje
reading lekcija
reading način čitanja
reading načitanost
reading očitavanje
reading predavanje
reading čitanje
reading list lektira
reading room čitaonica
readjust preurediti
readjust prilagoditi
ready gotov
ready hitar
ready okretan
ready oran, horan
ready pripravan
ready pristupačan
ready saglasan
ready spreman
ready made konfekcijski
ready made tvornički
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: read
- prevod za riječ: read

Naš jezik Engleski jezik
p.pr. od tread trodden
proš. od read read
proš. od spread spread


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| rad | red | bead | bread | dead | dread | head | lead | ready | real | ream | reap | rear | reed | rend | road | tread |


Hrvatsko njemački rječnik

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2024 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba