Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Engleski jezik Naš jezik
high uzvišen
high visok
high visoko
be be higher nadvisiti
get high opiti se
high born plemenitog roda
high explosive brizantni eksploziv
high minded uzvišena karakterist
high pitched visok
high spirited hrabar
high tension visoki napon
high tide plima
high vacuum technique tehnika visokog vaku
high-born plemenitog roda
high-pitched visok
high-spirited hrabar
highball viski sa vodom
highland brdovit kraj
highland visija
highlander gorštak
highlight istaknuti
highlight najvažniji dio
highlight osvijetliti
highly jako
highly podesno
highly u velikoj meri
highness uzvišenost
highness visost
highroad drum
highroad glavni put
highstreet glavna ulica
highway glavni drum
sky high vrlo visoko
sky-high vrlo visoko
superhighway autoput
superhighway autostrada
thigh bedro
thigh but
thigh butina
ultrahigh ultravisok


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| heigh | nigh | sigh | thigh |


Rusko srpski rječnik

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2023 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba