Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Engleski jezik Naš jezik
hum brujanje
hum brujati
hum pevušenje
hum pevušiti
hum pjevušenje
hum pjevušiti
hum zujanje
antihum prigušenje brujanja
antihum prigušni
be humble poniziti se
be humiliated poniziti se
chum drug
chum prijatelj
chump balvan
chump glava
chump glupak
exhume iskopati
good humour dobro raspoloženje
good humour ljubaznost
good humoured dobre naravi
good-humour dobro raspoloženje
good-humour ljubaznost
good-humoured dobre naravi
human ljudski
human čovječanski
human being čovjek
human bias subjektivno odstupan
human rights čovjekova prava
humane human
humane prijatan
humane čovečan
humane čovječan
humanely ljudski
humaneness humanost
humanitarian humanitarac
humanitarian humanitaran
humanity dobrota
humanity čovečanstvo
humanity čovječanstvo
humanity čovječnost
humble ponizan
humble poniziti
humble skroman
humble bee bumbar
humble-bee bumbar
humbug prevara
humbug varalica
humdrum dosada
humdrum jednoličnost
humerus rame
humid mokar
humid vlažan
humidity vlaga
humiliate poniziti
humiliated ponizan
humiliation ponižavanje
humiliation poniženje
humility poniznost
hummock brežuljak
humor humor
humour humor
humour ugađati nekom
humour šala
humour ćud
humourous smiješan
humourous šaljiv
hump grb
hump grba
humus humus
inhuman grub
inhuman neljudski
inhuman nečovečan
inhuman nečovječan
isthumus prevlaka
isthumus tesnac
isthumus tjesnac
posthumous posmrtan
posthumous posmrtni
superhuman nadčovječan
superhuman natčovječanski
thumb palac
thumb pritisnuti
thumb rule praktično pravilo
thumb-lock leptirasta navrtka
thump snažan udarac
thump tup udarac
thump tup zvuk
unhuman nečovječan

Naš jezik Engleski jezik
human humane
humanitarac humanitarian
humanitaran humanitarian
humanost humaneness
humka moun
humor humor
humor humour
humus humus


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| kum | bum | um | chum | gum | ham | hem | him | hub | hue | hug | hump | hut | mum | um | rum | sum |


Italijanski obostrani rječnik

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2022 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba