Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Engleski jezik Naš jezik
mum glumiti mimikom
mum pst!
mum ćitljiv
mum ćuti!
mum ćutljiv
maximum maksimum
maximum maximalan
maximum najveć.količina
maximum najveća količina
minimum minimalan
minimum minimum
minimum najmanje
mumble gundjati
mumble gunđati
mumble mrmljanje
mumble mumlati
mumble mumljati
mumble progundjati
mumble progunđati
mummer neuspela prired
mummer neuspjela priredba
mummer pantomima
mummer smiješan obred
mummy balsamovati
mummy bituminezna boj
mummy bituminezna boja
mummy mama
mummy mumija
mumps loše raspoložen
mumps zauške
mumps zaušnici
mumps zlovolja
optimum najpovoljniji
optimum optimum
optimum povolj.okolnost
optimum povoljna okolnost

Naš jezik Engleski jezik
lokalni minimum trough
maksimum maximum
minimum minimum
mumija mummy
mumlanje grumble
mumlati mumble
mumljati mumble
optimum optimum
tačka minimuma valley


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| kum | bum | um | gum | mu | hum | mu | mud | muf | mug | um | rum | muk | sum |


Englesko hrvatski univerzali rječnik

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2023 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba