Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Engleski jezik Naš jezik
sum iznos
sum sabrati
sum sambrati
sum suma
sum sumaran
sum sumarati
sum sumirati
sum svota
sum zbir
assume arogantnost
assume pretpostaviti
assume prihvati tačno
assume prisvojiti
assume simulirati
assume liability preuzeti odgovornost
assumed pretpostavljen
assumed simuliran
assumed zamišljen
assuming samopouzdan
assumption drskost
assumption pretpostavka
assumption samopouzdanje
assumption uobraženost
comsumption potrošnja
consume pojesti
consume potrošiti
consume uništiti
consume upotrebljavati
consume utrošiti
consume utrošti
consumer potrošač
consummate besprijekoran
consummate potpun
consummate savršen
consumprion tuberkuloza
consumprion utošak
consumprion utrošak
consumption potrošak
gypsum gips
in summer ljeti
lump sum paušal
mass consumption masovna potrošnja
midsummer sredina leta
midsummer sredina ljeta
oil-sump karter
presumably moguće
presumably verovatno
presumably vjerovatno
presume biti drzak
presume drznuti se
presume pretpostaviti
presume usuditi se
presume usuditi se
presumption drskost
presumption nadutost
presumption pretpostavka
presumption samopouzdanje
presumption samouverenost
presumption samouvjerenost
presumption sujeta
presumption uobraženost
presumptious drzak
presumptious samopouzdan
presumptive verovatan
presumptive vjerovatan
resume nastaviti
resume nastaviti
resume obnoviti
resume svesti obračun
resume uzeti natrag
resume vratiti se
resumption nastavak
resumption nastavljanje
resumption obnavljanje
resumption povratak
resumption vraćanje
summary glavni sadržaj
summary izvod
summary kratak sadržaj , saž
summary pregled
summary rezime
summary sažetak
summary below data sažetak ispod podatk
summary into zbirne informacije
summer letnji
summer leto
summer letovati
summer ljetnji, ljetni
summer ljeto
summer ljetovati
summer holidays ljetovanje
summer house baštenska kuća
summer house sjenica
summer resort ljetovalište
summer-house senica
summit vrh
summit vrhunac
summon doviknuti
summon dozvati
summon nuditi predaju
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: sum
- prevod za riječ: sum

Naš jezik Engleski jezik
bešuman noiseless
bešuman silent
bez sumnje doubtless
bez sumnje undoubtedly
ivica šume outskirts
koji sumnja sceptical
kuršum bullet
mlada šuma grove
nasumice adrift
nasumice random
nesumnjiv certain
nesumnjiv doubtless
nesumnjiv indubitable
nesumnjiv sure
nesumnjiv undoubted
nesumnjiv unmistakable
nesumnjivo assuredly
nesumnjivo doubtless
osumnjičen under suspicion
osumnjičena osoba suspect
osumnjičiti suspecct
osumnjičiti suspect
polusumator semi-adder
pošumiti afforest
pošumljavanje afforestation
posumnjati doubt
posumnjati query
posumnjati suspect
posumnjati u impeach
prašuma forest
prašuma jungle
prekriven šumom wooded
so sump. kisel. sulphate
so sumporne kiseline sulphate
stanovnik šume forester
šum noise
šum sound
šum whir
šum whirr
suma addition
suma amount
šuma forest
suma number
suma score
suma sum
šuma wood
sumaglica haze
sumand addend
sumanut possessed
šumar forester
šumar ranger
šumar woodman
šumarak grove
sumaran sum
sumarati sum
šumarsko industrijsk forestry industrial company
šumarstvo forestry
sumator adder
sumirati abstract
sumirati recapitulate
sumirati sum
šumiti whirr
sumnja distrust
sumnja doubt
sumnja doubt
sumnja guess
sumnja misgivin
sumnja misgiving
sumnja mistrust
sumnja predicament
sumnja query
sumnja suspicion
sumnjalo sceptic
sumnjati distrus
sumnjati doubt
sumnjati doubt
sumnjati query
sumnjati question
sumnjati suspecct
sumnjati suspect
sumnje qualm
sumnjičav distrustful
sumnjičav dubious
sumnjičiti suspect
sumnjiv back handed
sumnjiv back-handed
sumnjiv disputable
sumnjiv doubtful
sumnjiv dubious
sumnjiv fishy
sumnjiv problematic
sumnjiv queer
sumnjiv questionable
sumnjiv shady
sumnjiv speculative
sumnjiv squint eyed
sumnjiv squint-eyed
sumnjiv suspicious
sumoran dull
sumoran gloomy
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: sum
- prevod za riječ: sum


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| suma | sam | suh | suv | kum | bum | um | sud | sem | gum | hum | mum | um | rum | scum | slum | sue | sun | sup | swum |


Rusko srpski rječnik

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2024 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba