Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Engleski jezik Naš jezik
let dopustiti
let dozvoliti
let dozvoliti (proš. od
let izdati
let izdavati
let iznajmiti
let proš. od let
air inlet dovod vazduha
armlet mali zaliv
armlet narukvica
armlet rukavac
armlet rukavac rijeke
armlet zaštitni rukav
athlete atleta
athlete atletičar
athlete ljudeskara
athlete snažan čovek
athlete snažan čovjek
athletic atletski
athletics atletika
auto complete automatsko dopunjava
autocomplete automatsko dopunjava
ballet balet
ballet dancer baletan
ballet dancer baletski igrač
ballet-dancer baletski igrač
blackletter gotsko pismo
body of the letter tekst pisma
booklet knjižica
bracelet lisice
bracelet narukvica
bullet kuršum
bullet metak
bullet olovo
bullet znak nabrajanja
bullet čep
bullet proof neprobojan
bullet-proof neprobojan
bulleted list popis s oznakama
bulleted list popis sa oznakama
bulletin bilten
bulletin kratak izvještaj
bulletin kratak pregled
business letter poslovno pismo
chaplet brojanice
chaplet traka
chaplet venac
chaplet vijenac
collection letter opomena
collection letter podsjećanje
collet čaura za zatezanje
complete boriti se
complete dopuniti
complete dovršiti
complete dovrštiti
complete kompletan
complete kompletirati
complete popuniti
complete potpun
complete potpuniti
complete takmičiti se
complete upotpuniti
completely potpuno
completeness potpunost
completion dovršenje
completion komplet
completion kraj
completion prestanak
completion završetak
completion zbirka
couplet dvostih
covering letter propratno pismo
coverlet pokrivač
coverlet zastirač
cutlet kotlet
cutlet narezak
cutlet odrezak
delete brisati
delete izbrisati
delete prebrisati
delete ukloniti
deplete iscrpeti
deplete iscrpiti
dilettante amater
dilettante ljubitelj
droplet kapljica
dunning letter opomena
dunning letter podsjećanje
epaulet(te) epoleta
fillet file
fillet pečenje
fillet traka za kosu
form letter cirkularno pismo (do
gimlet burgija
gimlet svrdlo
goblet krčak
goblet pehar
gullet grlo
gullet ždrijelo
hamlet seoce
incomplete krnj
incomplete nedorađen
incomplete nedovršen
incomplete nepotpun
inlet uvodni otvor
inlet zaton
islet ada
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: let
- prevod za riječ: let

Naš jezik Engleski jezik
let flight
atleta athlete
atletičar athlete
atletika athletics
atletski athletic
balet ballet
baletan ballet dancer
baletski igrač ballet dancer
baletski igrač ballet-dancer
beleti bleach
beletristika fiction
bezopletost rashness
biletar ticket collector
blagoizvoleti please
boleti ache
boleti ail
boleti pain
boleti pain
brzoplet hasty
brzoplet hotheaded
brzoplet rash
cvileti pule
cvileti snivel
cvileti yelp
diletant amateur
diletantski amateurish
dinamička letjelica aerodyne
dleto chisel
dleto gouge
eletromagnetno pojač amplistat
epoleta epaulet(te)
epoleta strap
golet barren land
isprepletati plash
isprepletati se interlace
istruleti putrefy
izlet excursion
izlet jaunt
izlet out
izlet outing
izlet picnic
izlet ramble
izletjeti rush out
izletnička jahta pleasure boat
izletnički sightseeing
izletnik tourist
izvoleti please
jak nalet vetra flurry
jak nalet vetra gust
kleti curse
kleti rail
kleti se conjure
kleti se swear
kletva curse
kletva damn
kletva oath
kletve profanity
koleto package
komplet complement
komplet completion
komplet series
komplet set
kompletan complete
kompletirati complete
kotlet cutlet
kriva zakletva perjury
krivo se zakleti perjure oneself
krivokletnik perjurer
krivokletstvo perjury
krletka mew
lažno se zakleti commit perjury
let na međunarodnoj international flight
letač flier
letač flyer
letačko osoblje flight crew
letak fly sheet
letak fly-sheet
letak leaflet
letak pamphlet
letargija lethargy
leteća paučina gossamer
leteća platforma flying bedding
leteći volatile
letenje air traffic
letenje flying
leteti fly
leteti navigate
leteti wing
leteti lako flit
letilica aircraft
letimičan cursory
letimičan evanescent
letimičan hasty
letimice čitati scamper
letimice proč. skim
letimice pročitati skim
letina harvest
letiti navigate
letiti wing
letjelica vehicle
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: let
- prevod za riječ: let


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| lek | lot | lep | bet | zet | lem | le | pet | get | led | jet | lea | lee | left | leg | lent | lest | lett | lit | met | net | set | len | leto | vet | wet | yet |


Albanski obostrani rječnik

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2024 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba