Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Engleski jezik Naš jezik
mal nepravedan
mal nepravilan
abnormal abnormalan
abnormal nenormalan
abnormal nepravilan
abnormal neprirodan
abnormal patološki
abysmal bez dna
abysmal nedosežan
amalgam amalgam
amalgamate mešati sa živom
amalgamate miješanje sa živom
amalgamate spajati
amalgamate spojiti se
amalgamate udružen
amalgamate udružiti se
amalgamate ujediniti se
amalgamate ujedinjen
amalgamation amalgamacija
amalgamation spajanje
amalgamation stapanje
amalgamationama lga
amalgamationama liga
animal skotski
animal životinja
animal životinjski
animal-wax životinjski vosak
anomalous anomalan
anomalous nepravilan
anomalous neprirodan
anomaly anomalija
anomaly nepravilnost
bidecimal binarno-decimalni
binary-decimal binarno-decimal
binormal binormalan
dacimal decimalan
dacimal desetičan
decimal decimalan
decimal decimalni razl.
decimal decimalni razlomak
decimal desetni
decimal point decimalni zarez
dismal tuga
dismal tužan
dismal žalostan
female ženka
female ženski
formal ceremonijalan
formal formalan
formal konvencionalan
formal propisan
formal zvaničan
formality formalnost
hexadecimal heksadecimalni
informal nevezan
informal nezvaničan
maladjusted neprilagodjen
maladjusted neprilagođen
maladjusted nesložan
malady bolest
malaria malarija
malay malajac
malay malajski
malay malajski jezik
malcontent nezadovoljan
malcontent nezadovoljnik
male muškarac
male muškarac
male muški
male mužjak
male samac
malediction prokletstvo
malefactor zlotvor
malefactor zločinac
malevolent nedobronamjeran
malevolent pakostan
malevolent zlonameran
malevolent zlonamjeran
malevolent zlurad
malfunction greška u hardveru
malice mržanja
malice mržnja
malice pakost
malice zloba
malice zlobnost
malice zlonamjernost
malicious pakostan
malicious zloban
malicious zlonameran
malicious zlonamjeran
maliciously pakosno
malign klevetati
malign zloban
malign zloćudan
malign štetan
malignant neprijateljski
malignant poguban
malignant zloban
malignant zloćudan
malignant zlurad
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: mal
- prevod za riječ: mal

Naš jezik Engleski jezik
(mali) vir eddy
abnormalan abnormal
amalgam amalgam
amalgamacija amalgamation
anomalan anomalous
anomalija anomaly
beskrajno mali indivisible
binarno-decimal binary-decimal
binarno-decimalni bidecimal
binormalan binormal
decimalan dacimal
decimalan decimal
decimalni razl. decimal
decimalni razlomak decimal
decimalni zarez decimal point
domalo soon
domalo soon
drveni malj mallet
drveni malj maul
faktor normalizacije scaling factor
formalan formal
formalista prig
formalna prednost technical advantage
formalni parametar dummy argument
formalnost formality
formalnost solemnity
heksadecimalan sedecimal
heksadecimalan sexadecimal
heksadecimalni hexadecimal
imalac holder
imalo at all
infinitezimalni raču calculus
izvesti male brood
jesti malo nibble
kovački malj sledge hammer
kovački malj sledge-hammer
kovački malj sledge
maksimalan maximal
maksimalni napon tenacity
maksimalno povećati maximize
maksimalno umanjiti minimize
mala slum
mala brzina slow rate
mala fotografij midget
mala fotografija midget
mala jahta xebec
mala kapacitivnost anticapacitance
mala kapela oratory
mala kliješta pliers
mala kočija pill box
mala kočija pill-box
mala količina ace
mala kuća pill box
mala kuće pill-box
mala kula turret
mala mes.radnja shamble
mala mesarska radnja shamble
mala metla whisk
mala mrlja fleck
mala osa minor axis
mala pašteta patty
mala ravnina facet
mala truba cornet
malajac malay
malajski malay
malajski jezik malay
malaksalost exhaustion
malaksalost slackness
malaksao exhausted
malaksao slack
malaksati exhausted
malaksati faint
malaksati slack
malaksavati languish
malarija malaria
malati paint
male boginje smallpox
malen little
malen minute
malen small
malen tiny
malen wee
malenkost iota
malenkost nothing
malenkost small
maler misfortune
malerozan unfortunate
mali little
mali puny
mali remote
mali scant
mali slight
mali small
mali undersize
mali undersized
mali wee
mali brod hoy
mali čamac funny
mali dio bit
mali dio dole
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: mal
- prevod za riječ: mal


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| ral | ma | bal | val | mol | malo | malj | mali | mac | mad | mag | mail | male | malt | man | map | mar | mat | maul | may | meal | kal | mah | al | pal | mak | mala | ma? |


Englesko hrvatski školski rječnik

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2023 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba