Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Engleski jezik Naš jezik
mine izvor
mine kopati rudu
mine lagum
mine majdan
mine mina
mine minirati
mine moj
mine otkopati
mine podrivati
mine podzemni rov
mine potkop
mine potkopavati
mine rudnik
mine rudokop
mine vaditi rudu
antipersonnel mine protivpješadijska mi
antitank mine protivoklopna mina
be imminent predstojati
be prominent istaknuti se
boominess odjekivanje
boominess rezonancija
bromine brom
clear mines ukloniti mine
coal mine rudnik uglja
coal-mine rudnik uglja
determine odlučiti
determine odrediti
determine opredijeliti
determine pobliže odrediti
determine riješiti
determined odlučan
eminence eminencija
eminence istaknutost
eminence uzvišica
eminent istaknut
eminent slavan
ermine hermelin
examine ispitati
examine ispitivati
examine pregledati
examine saslušavati
examiner ispitivač
examiner pregledavač
famine glad
famine oskudica
floating mine plutajuća mina
fragmentation mine rasprskavajuća mina
hit a mine nagaziti na minu
imminence neizbježnost
imminent blizak
imminent opasan
jasmine jasmin
lay mines postavljati mine
magnetic mine magnetska mina
mine detector detektor mina
mine detector minodetektor
mine detector minoistraživač
mine disposal dezaktiviranje mina
mine laying polaganje mina
mine sweep minolovka
minefield minsko polje
minelayer minonosac
minelayer minopolagač
miner miner
miner polagač mina
miner rudar
mineral korisna ruda
mineral mineral
mineral mineralni
mineral ruda
mineral water kisela voda
mineral water mineralna voda
mineralogy mineralogija
mineralogy nauka o rudama
minesweeper minolovac
minesweeper čistač mina
minethrower minobacač
nominee kandidat
pre eminence istaknutost
pre eminence nadmoć
pre eminent istaknut
pre eminent nadmoćan
pre eminent značajan
pre-eminence nadmoć
pre-eminent istaknut
pre-eminent nadmoćan
pre-eminent značajan
predetermine odlučiti unaprijed
predetermine predodrediti
predetermine unapr.odrediti
predetermine unaprijed odrediti
pressure mine nagazna mina
prominence ispupčenje
prominence izbočina
prominence neravnina
prominent ispupčen
prominent istaknut
prominent izbočen
prominent poznat
prominent značajan
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: mine
- prevod za riječ: mine

Naš jezik Engleski jezik
bituminezna boj mummy
bituminezna boja mummy
domine dice
eminencija eminence
miner miner
mineral mineral
mineralna voda mineral water
mineralni mineral
mineralno vrelo spa
mineralogija mineralogy
mjerenje zapremine volumetry
postavljati mine lay mines
ukloniti mine clear mines


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| dine | fine | line | mane | mene | mice | mina | mile | mince | mind | miner | mini | mink | mint | minx | mire | mite | nine | pine | sine | vine | wine |


Engleski obostrani rječnik

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2024 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba