Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Engleski jezik Naš jezik
mini mini
administer dati lek
administer dati lijek
administer i
administer potpomoći
administer prepisati
administer pridonijeti
administer rukovodilac
administer rukovoditi
administer upravljati
administer upravnik
administer vršiti
administer vršiti obavlja
administer vršiti obavljat
administration administracija
administration direkcija
administration ministarstvo
administration rukovodjenje
administration rukovođenje
administration uprava
administration vlada
administration and judiciary opća uprava i pravos
administrative administrativni
administrative izvršni
administrative poslovni
administrative upravni
administrator administrator
administrator rukovodilac
administrator tutor
administrator upravnik
aluminium aluminijum
aluminize prevući aluminijom
aluminizing prekriven aluminijum
diminish umanjiti
feminine ženski
feminism feminizam
feminist feministkinja
ignominious nizak
ignominious sraman
miniature minijatura
miniature minijaturan
miniature sitan
minibus kombi
minimal minimalan
minimize maksimalno umanjiti
minimize smanjiti
minimize smanjiti prozor
minimum minimalan
minimum minimum
minimum najmanje
mining miniranje
mining rudarenje
mining rudarski
mining rudarstvo
mining rudni
mining enterprise rudnik
minion miljenik
minister ministar
minister nuncije
minister pomagati
minister poslanik
minister služiti
minister sveštenik
minister without portfolio ministar bez portfel
ministry kabinet
ministry ministarstvo
ministry služenje
ministry sveštenička služba
ministry sveštenička.sl.
ministry sveštenstvo
ministry vlada
reminiscence memoari
reminiscence sećanje
reminiscence sjećanje
reminiscence uspomena
reminiscent koji potsjeća
tax administration poreska uprava
termini završeci
termini završetci (mn. od te

Naš jezik Engleski jezik
mini mini
administracija administration
administrativni administrative
administrator administrator
aluminijum aluminium
aluminijum aluminum
anno domini a.d.
dominirati dominate
eliminisanje column split
eliminisati eliminate
feministkinja feminist
feminizam feminism
koji sadrži aluminij aluminoferous
kominike communique
legura aluminijuma y alloy
lokalni minimum trough
minijatura miniature
minijaturan miniature
minijaturna cijev bantam tube
minimalan minimal
minimalan minimum
minimalni relej under relay
minimum minimum
miniranje blasting
miniranje mining
minirati blast
minirati mine
minirati sap
minirati undermine
ministar minister
ministar president
ministar secretary of state
ministar bez portfel minister without portfolio
ministarski presidential
ministarst. sad pentagon
ministarstvo administration
ministarstvo ministry
ministarstvo rata war office
ministarstvo vojske pentagon
pleminit noble
prekriven aluminijum aluminizing
prevući aluminijom aluminize
tačka minimuma valley


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| fini | meni | midi | mina | mind | mine | mink | mint | minx |


Enciklopedijski rječnik odbrane BiH

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2020 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba