Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Engleski jezik Naš jezik
nor ni
nor niti
abnormal abnormalan
abnormal nenormalan
abnormal nepravilan
abnormal neprirodan
abnormal patološki
anorganic neorganski
ball governor centrifugalno reguli
binormal binormalan
blood donor davalac krvi
donor darodavac
donor davalac
enormity gnusan zločin
enormity gnusoba
enormity podlost
enormous golem
enormous ogroman
enormous strašan
gonorrhea gonoreja
gonorrhea kapavac
governor regulator
grinorigin ishodište crtovlja m
honor slava
honor čast
honorable cenjen
honorable cijenjen
honorable časni
honorable čestit
honorably časno
honorary počasni
honorary počastan
ignoramus neznalica
ignorance nepoznavanje
ignorance neukost
ignorance neznanje
ignorant koji ne zna
ignorant neuk
ignorant person neznalica
ignore ignorisati
ignore ne uzimati u obzir
ignore prečuti
inordinate neumeren
inordinate neumjeren
inordinate preteran
inordinate pretjeran
inordinate razuzdan
inorganic anorganski
inorganic neorganski
manor dvorac
manor imanje
manor plemićko dobro
manor vlastelinstvo
manor zamak
minor drugostepeni
minor franjevac
minor maloletnik
minor maloljetnik
minor manje važan
minor manji
minor minor
minor minoran
minor mladji
minor mlađi
minor mol
minor pomoćni
minor axis mala osa
minor diameter unutrašnji prečnik
minor gridlines pomoćne linije vodil
minority maloletstvo
minority maloljetstvo
minority manjina
minority manjinski
minority leader vođa manjine
minority rights manjinska prava
misdamenor prestup
national minority nacionalna manjina
neither ... nor ni ... ni
nor wester kačket
nor wester sjeverozapadni vjeta
nor wester čaša vina
nor-wester kačket
nor-wester severozap.vetar
nor-wester čaša vina
norm merilo
norm mjerilo
norm norma
norm obrazac
norm pravilo
norm standard
normal normalan
normal normalan tip
normal običan
normal okomica
normal okomit
normal pravilan
normal prirodan
normal redovan
normal redovno stanje
normal srednji
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: nor
- prevod za riječ: nor

Naš jezik Engleski jezik
abnormalan abnormal
anorganski inorganic
binormalan binormal
faktor normalizacije scaling factor
faktor normiranja scaling factor
gonoreja gonorrhea
honorar fee
honorarac freelancer
honorarni rad freelance work
ignorisanje disregard
ignorisanje slight
ignorisati balk
ignorisati ignore
jednoredan single breasted
jednoredan single-breasted
jednoručno podešenje unitunin
kamenorezačko preduz stone-carving company
minor minor
minoran minor
mjera ispod normale undersize
nenormalan abnormal
nenormalan strange
nenormalan kraj aband
nenormalizovan unnormalized
norčari spectacle
norma norm
norma par
norma quota
norma rate
norma rule
norma standard
normala average
normala normal state
normala vertical
normalan normal
normalan tip normal
normiranje valuation
normirati set a quota
normirati standardize
Norveška Norway
norveški Norwegian
norveški jezik norwegian
Norvežanin Norwegian
norvežanin norwegian
Norvežanka Norwegian
norvežanka norwegian
panorama panorama
panorama prospect
ponor abyss
ponor chasm
ponor precipice
ponor profundity
raznorodan patchy
raznorodan piebald
raznorodan promiscuous
raznorodan varied
raznorodni heterogeneous
raznorodnost promiscuity
sonoran rotund
sonoran sonorous
sonoran vibrant
standard , norma standard
tenor tenor


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| no | bor | no | hor | tor | for | nov | no? | nob | nod | non | norm | nos | not | now | or | noj | nar |


Rječnik stranih rijeci

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2024 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba