Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Engleski jezik Naš jezik
a bomb atomska bomba
a long time ago odavno, odavna
a priori aprioran
a temperature variation promjena temperature
a-bomb atomska bomba
abandon napustiti
abandon odreći se
abandon okanuti se
abandon ostaviti
abandoned napušten
abandoned ostavljen
abandoned ozloglašen
abandoned raskalašan
abandoned raskalašen
abandoned raspušten
abandoning napuštanje
abandonment napuštanje
abandonment napuštenost
abandonment neusiljenost
abandonment odustajanje od
abbot iguman
abbot opat
abbotess igumanija
abbrevation kratica
abbrevation skraćenica
abbrevation skraćenje
abbreviation abrevijatura
abbreviation kratica
abbreviation skraćenica
abbreviation skraćenje
abc book bukvar
abc-book bukvar
abdication abdikacija
abdication odricanje
abdomen trbušna duplja
abdomen zadak u kukaca
abdominal trbušni
abduction otmica
aberration skretanje
aberration zastranjivanje
abettor podstrekač
abhor gaditi se
abhor mrzeti
abhor mrziti
abhorrence gadjenje
abhorrence gađenje
ablation odnošenje
ablation odsijecanje
ablation odstranjenje
able bodied snažan
able bodied zdrav
able-bodied snažan
able-bodied zdrav
ablution ispiranje
ablution pranje ritualno
abnormal abnormalan
abnormal nenormalan
abnormal nepravilan
abnormal neprirodan
abnormal patološki
aboard celom dužinom
aboard cijelom dužinom
aboard na brod
aboard na brodu
aboard na palubi
aboard na palubu
aboard uzduž
aboardal ukrcan
abode prebivalište
abode stan
abolish abolitirati
abolish poništiti
abolish ukinuti
abolish uništiti
abolition abolicija
abolition obustava
abolition poništenje
abolition ukidanje
abominable gadan
abominable gnusan
abominable odbijajući
abominable odvratan
abomination odvratnost
aborginal prastari
aborginal prvobitni
aboriginal iskonski
aboriginal prvobitni
aboriginal starosedelac
aboriginal starosjedilac
aboriginal urodjenički
aboriginal urođenički
abort abortirati
abort jalov
abort neuspeo
abort neuspio
abort pobaciti
abortion abortus
abortion nedonošče
abortion neuspjeh
abortion pobačaj
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: o
- prevod za riječ: o

Naš jezik Engleski jezik
o about
o after
o at
o each
o every
o of
o oh
o on
o that
o their
(javno) prizn. avowal
(od bolova) writhe
200-godišnjica bicentenary
=you ye
abacus-računalo abacus
abelovski abelian
ablendovati dip headlights
abnormalan abnormal
abolicija abolition
abolitirati abolish
abonent boarder
abonos ebony
abortirati abort
abortirati miscarry
abortus abortion
abortus miscarriage
adekvatno adequately
adhezivnost adhesiveness
adicioni član add gate
adion adion
ađungovan adjoint
administrator administrator
admiralski brod admiral
admiralski brod flagship
adresa praznog mjest blank address
adresna datotek address file
adresna datoteka address file
adresni brojač address counter
adsorbentni materija adsorbent
adsorber adsorbent
advokat advocate
advokat attorney
advokat barrister
advokat lawyer
advokat solicitor
advokatska kancelari lawyer's office
advokatska kancelari solicitor's office
advokatura advocacy
aerodin aerodyne
aerodinamičan aerodynamic
aerodinamičan streamlined
aerodinamički aerodynamical
aerodinamički profil airfoil
aerodinamika aerodynamics
aerodorom aerodorom
aerodrom aerodrome
aerodrom airdrome
aerodrom airfield
aerodrom airport
aerofar aerophare
aerofizika aerophysics
aerofon aerophone
aerokartograf aerocartograph
aerologija aerology
aeromehanika aeromechanics
aerometar aerometer
aerometar aerometre
aerometeorograf aerometeorograp
aeromiting air displays
aeromiting air show
aeronautički aeronautical
aeropauza aeropause
aeropsihograf aeropsychograph
aerostat sausage
aerostatični aerostatic
aerostatika aerostatics
aerotijelo aerofoil
aerotron aerotron
agitator agitator
aglomerat agglomerate
aglomerisati agglomerate
agona agonic line
agonija agony
agresor aggressor
agronom agronomist
agronomija agronomy
agronomski fakultet faculty of agriculture
ahromatičan achromatic
ahromatisati achromatize
ahromatizacija achromatisation
ahromatizam achromatism
akademija likovnih u academy of fine arts
akcelerator accelerator
akcelerator smasher
akcionar sharholder
akcionar stockholder
akcionarsko društvo joint-stock company
akcionarsko društvo stock korporation capital
ako if
ako provided
ako ne unless
akontacija payment in advance
akord accord
akord piecework
akreditovati accredit
akrobacija acrobatics
akrobacija stunt
akrobata acrobat
akrobata tumbler
akrobatska vještina acrobatics
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: o
- prevod za riječ: o


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| a | u | do | i | po | od | os | go | vo | no | c | on | h | | to | mo | of | oh | or | ox | q | so | g | s | k | ko |


Englesko hrvatski univerzali rječnik

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2024 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba