Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Engleski jezik Naš jezik
oral automatski
oral usmen
oral usni
amoral amoralan
auroral jonosferski
auroral jutarnji
behavioral vezano za ponašanje
choral horski
coral koral
corporal desetar - vojnik
corporal fizički
corporal kaplar
corporal telesni
corporal tjelesni
corporal punishment tjelesna kazna
demoralization moralni pad
demoralization obeshrabrenje
demoralize demoralisati
electoral izborni
immoral nemoralan
immorality nemoral
immorality nemoralnost
littoral obala
littoral obalno područje
littoral primorje
moral karakter
moral krepostan
moral moral
moral moralan
moral narav
moral poučan
moral priroda
moral ćudorednost
morale moral
morale moralno stanje
morality etika
morality karaktern.pona.
morality karakternog ponašanj
morality moral
morality moralnost
morality pouka
morals moral
morals ponašanje
morals vladanje
oral contraceptive oralno kontraceptivn
oral examination kolokvijum
oral examination usmeni ispit
orally usmeno
pastoral idila
pastoral pastorala
pastoral pastoralan
pastoral seoski
pectoral grudni
pectoral prsni
temporal privremen
temporal vremenski
temporal zemaljski

Naš jezik Engleski jezik
amoralan amoral
bez morala ruthless
demoralisati demoralize
koral coral
lakog morala dissolute
moral moral
moral morale
moral morality
moral morals
moralan ethic
moralan ethical
moralan moral
moralni pad demoralization
moralno stanje morale
moralnost morality
nemoral immorality
nemoralan immoral
nemoralan outrageous
nemoralnost depravity
nemoralnost immorality
oralno kontraceptivn oral contraceptive
pastorala pastoral
pastoralan pastoral


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| ral | coral | koral | orao | moral | orah | opal | oval | ora? |


Morton Bensson Srpsko-Hrvatsko-Engleski rječnik

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2021 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba