Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Engleski jezik Naš jezik
admiral admiral
admiral admiralski brod
admiralty admiralitet
agricultural poljodjelski
agricultural poljoprivredni
agricultural zemljoradnički
agricultural production poljoprivredna proiz
amoral amoralan
ancestral nasledjen
ancestral naslijeđen
ancestral rodovski
antiparallel antiparalelni
arbitral award arbitražna odluka
architectural arhitektonski
architectural prostorni
astral zvezdan
astral zvjezdan
aural slušni
aural zvučni
aural čujni
auroral jonosferski
auroral jutarnji
australia australija
australian australijanac
australian australijanka
australian australijanski
behavioral vezano za ponašanje
bilateral bilateralni
bilateral dvosmjerni
bilateral dvostran
bilateral dvostrani
bilaterally dvostrano
binaural stereofonski
cathedral katedrala
central centrala preduzeća
central centralan
central glavni
central osnovni
central središni
central središnji
central vodeći
central heating centralno grijanje
central station centrala
centralism centralizam
centralistic centralistički
centralization centralizacija
centralize centralizirati
cerebral moždani
cerebral palsy cerebralna paraliza
choral horski
collateral drugostepeni
collateral posredan
collateral uporedni
conjectural verovatan
conjectural vjerovatan
coral koral
corporal desetar - vojnik
corporal fizički
corporal kaplar
corporal telesni
corporal tjelesni
corporal punishment tjelesna kazna
corral tor (za stoku)
corral tor za stoku
cultural kulturan
cultural kulturan, kulturni
cultural prosvijećen
decentralization decentralizacija
decentralize decentralizac.
decentralize decentralizirati
demoralization moralni pad
demoralization obeshrabrenje
demoralize demoralisati
electoral izborni
emerald smaragd
ephemeral kratkotrajan
ephemeral prolazan
ephemeral trenutan
equilateral istostran
equilateral ravnostrani
federal federalni
federal federalni, federativ
federal savezni
federal government federalna vlada
federal reserve bank federalna rezervna b
flat spiral spring spiralna opruga
funeral dženaza
funeral pogreb
funeral sprovod
funeral services pogrebne usluge
funneral pogreb
funneral sahrana
general general
general generalan
general glavni
general opšti
general općenit
general opći
general opčenit
general assembly generalna skupština
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: ral
- prevod za riječ: ral

Naš jezik Engleski jezik
ral acre
admiral admiral
admiralitet admiralty
admiralitet navy
admiralski brod admiral
admiralski brod flagship
amoralan amoral
antiparalelni antiparallel
australija australia
australijanac australian
australijanka australian
australijanski australian
bez morala ruthless
bilateralan two-sided
bilateralni bilateral
centrala central station
centrala centre
centrala head office
centrala headquarters
centrala power station
centrala električna electric power-station
centrala preduzeća central
centrala telefonska telephone exchange
centralan central
centralan middle
centralistički centralistic
centralizacija centralization
centralizam centralism
centralizirati centralize
centralna jedinica mainframe
centralno grijanje central heating
cerebralna paraliza cerebral palsy
daska-koturaljka skateboard
decentralizac. decentralize
decentralizacija decentralization
decentralizirati decentralize
demoralisati demoralize
dijametralan diametrical
električna centrala power house
električna centrala power station
federalna rezervna b federal reserve bank
federalna vlada federal government
federalni federal
federalni, federativ federal
general general
general-potpukovnik major-general
generalan general
generalna skupština general assembly
generalni direktor general manager
generalni sekretar secretary general
generalštab headquarters
gosititi kralj. regale
gostiti se kraljevs regale
hidrocentrala hydroelectric power station
igralište field
igralište links
igralište play ground
igralište playground
igralište playing field
igralište za golf golf course
integralan integral
integralni broj solid number
integralno kolo unicircuit
katedrala cathedral
katedrala minster
kontra-admiral rear admiral
kontra-admiral rear-admiral
koral coral
koturaljke roller skates
kralj king
kraljev.vlast royalty
kraljević prince
kraljevina kingdom
kraljevina realm
kraljevska povlastic royalty
kraljevska vlas reign
kraljevska vlast royalty
kraljevski regal
kraljevski royal
kraljevstvo kindgdom
kralježak vertebra
kraljica queen
kraljica matica queen
lakog morala dissolute
liberalan liberal
liberalizacija liberalization
liberalizam liberalism
maestral north wind
magistrala main road
magistrala main
mineral mineral
mineralna voda mineral water
mineralni mineral
mineralno vrelo spa
mineralogija mineralogy
mitraljez machinegun
moral moral
moral morale
moral morality
moral morals
moralan ethic
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: ral
- prevod za riječ: ral


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| rad | bal | ram | val | rak | ran | raj | mal | kal | al | oral | pal | ralo | rag | rail | rap | rat | raw | ray | real | ra |


Leksikon računarskih termina

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2024 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba