Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Engleski jezik Naš jezik
organ glasilo
organ nosilac
organ novine
organ organ
organ orgulje
organ orudje
organ oruđe
organ sredstvo
anorganic neorganski
be disorganised dezorganizirati se
disorganization dezorganizacija
disorganize dezorganizovati
disorganize narušiti red
economic organization privredna organizaci
inorganic anorganski
inorganic neorganski
International Labour Organiza. Međunarodna organiza
International Refugee Organiz. Međunarodna org. za
mouth organ harmonika
mouth-organ harmonika
organ grinder verglaš
organic organski
organic životni
organism organizam
organist organista
organist orguljaš
organization oblikovanje
organization organizacija
organization stvaranje
organization ured
organization uredjenje
organization uređenje
organization ustrojstvo
organize organizovati
organize prirediti
organize urediti
organizer organizator
organizer priredjivač
organizer priređivač
reorganize preinačiti
reorganize preurediti
self-organizing samoorganizirajući
self-organizing samoorganizovani

Naš jezik Engleski jezik
organ agency
organ apparatus
organ organ
anorganski inorganic
dezorganizacija disarrangement
dezorganizacija disorganization
dezorganizirati se be disorganised
dezorganizovati disarrange
dezorganizovati disorganize
jorgan comforter
jorgan quilt
Međunarodna organiza International Labour Organiza.
neorganski anorganic
neorganski inorganic
novo organizovanje p restructuring
organigram flowchart
organista organist
organizacija agency
organizacija association
organizacija institution
organizacija organization
organizacija setup
organizacija syndicate
Organizacija UN za p UNESCO
organizam organism
organizator organizer
organiziranje podat. file format
organizovanje scheduling
organizovati organize
organski organic
polni organi genitals
privredna organizaci economic organization
reorganizacija vlade reshuffle
samoorganizirajući self-organizing
samoorganizovani self-organizing
upravni organ board
zakržljali organ rudiments


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| argon | began | bran | jorgan | orman | groan | orkan | korean | ocean | oral | organic | orgasm | orgin | orgy | origin | orphan | pagan | ran | roan | urban | orgah |


Enciklopedijski rječnik diplomacije i međunarodnih oodnosa

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2019 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba