Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Engleski jezik Naš jezik
pose namestiti
pose namjestiti
pose nastupiti
pose položaj tela
pose položaj tijela
pose postaviti
pose poza
pose pozirati
pose stav
pose zbuniti
adipose debeo
adipose krupan
all-purpose univerzalan
all-purpose višenamjenski
be composed of sastojati se od
compose komponirati, kompono
compose sastaviti
compose sačiniti
compose umiriti
composed miran
composed uzdržan
composer komponist
composer kompozitor
cross purpose nesporazum
cross-purpose nesporazum
decompose raspadati
decompose rastavljati
depose razriješiti
depose smenuti
depose smijeniti
depose svedočiti
depose svjedočiti
discompose oneraspoložiti
discompose uzbuditi
discompose uznemiriti
discompose zbuniti
dispose rasporedjivati
dispose raspoređivati
dispose uredjivati
dispose uređivati
disposed assets rasprodana imovina
expose eksponirati
expose ekspoze
expose izložiti
expose izvrgnuti
expose osvijetliti
expose otkriti
impose nametnuti (se)
impose nametnuti se
impose naturiti
impose obmanuti
impose oporezovati
imposer nametljivac
imposer varalica
indispose indisponirati
indispose neophodan
indispose oneraspoložiti
interpose ubaciti
interpose umetnuti
juxtapose staviti napored
on purpose namjerno
oppose ometati
oppose osujetiti
oppose pobijati
oppose protivrečiti
oppose protivriječiti
oppose smetati
oppose suprotstavitise
oppose usprotiviti se
poser slikarski model
poser teško pitanje
poser čovek
poser čovjek
predispose predodrediti
predispose pridobiti
presuppose pretpostaviti
propose izgovoriti
propose nameravati
propose namjeravati
propose podneti predlog
propose podnijeti prijedlog
propose predlagati
propose predložiti
propose zadati
propose zaprositi
purpose cilj
purpose kaniti
purpose namera
purpose nameravati
purpose namjena
purpose namjera
purpose namjeravati
purpose rezultat
purpose smerati
purpose smijerati
purpose svrha
purpose uspeh
purpose uspjeh
purposeful nameran
purposeful nameravan
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: pose
- prevod za riječ: pose

Naš jezik Engleski jezik
duboka posekot. gash
maloposednik yeoman
napose separately
neposedan immediate
p.pr. posečen cut
poseban discrete
poseban distinst
poseban separate
poseban several
poseban single
poseban singular
poseban special
poseban specific
poseban specifyc
poseban specijal
posebna emisija TV special
posebna opaska speciality
posebna vrsta variety
posebni proizvod speciality
posebno apart
posebno specially
posebnost specificity
posećeno mesto resort
poseći seize
poseći shear
posećivanje attendance
posed estate
posedmostručiti septuple
posednica proprietress
posednički possessive
posednički proprietary
posednik owner
posednik possessor
posednik squire
posedovanje ownership
posedovanje possession
posedovati hold
posedovati occupy
posedovati own
posedovati possess
posegnuti encroach
posegnuti reach
posegnuti seize
posejati sow
posekotina hack
posekotina slash
posesivan possessive
poseta call
poseta visit
posetilac visitor
posetiti call
posetiti see
posetiti visit
posetnica card
posezanje snatch
zaposedanje occupation
zaposesti occupy


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| posle | ose | dose | posve | posed | post | hose | lose | nose | poise | poke | pole | pope | pore | poser | posse | posy | prose | rose |


Moj prvi slikovni rječnik

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2023 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba