Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Engleski jezik Naš jezik
press navaljivati
press novinarstvo
press peglati
press pritiskivati
press pritisnuti
press sabiti
press stisnuti
press tipografija
press tisak
press tiskanje
press štampa
press žurba
press žuriti
arc suppression gašenje iskra
arc suppression gašenje luka
back pressure protivpritisak
be impressed dojmiti se
blast-pressure pritisak zraka
bordering press presa za izradu rubo
commpress zbiti
compress oblog (medicinski)
compressed file sažeta datoteka
compression pritisak
compression test kompresiona proba
compressive strength kompresiona jačina
cypress čempres
decompression dekompresija
depress deprimirati
depress pritisnuti
depress sniziti
depress tlačiti
depress ugnjetavati
depressed deprimiran
depressed neraspoložen
depressed potišten
depression depresija
depression potištenost
empress carica
express brzo odašiljanj
express brzo odašiljanje
express ekspres (voz)
express ekspres, ekspresni
express hitan
express hitna poruka
express istisnuti
express izraziti
express jasan
express kazivati
express an opinion izraziti mišljenje
express goods brzovozna roba
expression izraz
expression izražaj
expression izražavanje
expressionless bezizražajan
expressive izražajan
forging press kovačka presa
impress
impress imponirati, imponova
impress napraviti utis.
impress napraviti utisak
impress pečat
impress utisnuti
impress žig
impression dojam
impression impresija
impression izdanje
impression utisak
impression utisnuće
impressive impozantan
impressive izrazit
impressive uzbudljiv
inexpressible neizreciv
irrepressible neukrotiv
oppress potlačiti
oppress pritiskivati
oppress tiranisati
oppress tištiti
oppress tlačiti
oppress ugnjetavati
oppression potištenost
oppression tlačenje
oppression ugnjetavanje
oppressive koji tlači
oppressive okrutan
oppressive tiranski
oppressor tiranin
oppressor tlačitelj
oppressor ugnjetač
press conference konferencija za štam
press grapes muljati grožđe
press release objava za štampu
pressing hitan
pressing neodložan
pressing uporan
pressman novinar
pressman reporter
pressman tisak
pressman štampar
pressure gnječenje
pressure napon
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: press
- prevod za riječ: press


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| acess | adress | asess | bless | brass | caress | chess | crest | cross | cypress | depress | dregs | dress | dross | egress | empress | express | fresh | grass | gross | guess | impress | less | mess | oppress | pass | pest | piss | poesy | pre- | pre | precis | preen | prey | priest | prism | process | profess | props | prose | prosy | prowess | puss | repress | rest | stress | trees | tress | truss | wrest |


Albanski obostrani rječnik

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2022 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba