Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Engleski jezik Naš jezik
rasp oštar zvuk
rasp rapša
rasp strugati
rasp turpija
rasp zveckati
rasp zveket
grasp shvatiti
grasp stezanje
grasp sčepati
raspberry grdnja
raspberry malina
raspberry ukor
ultraspeed ultrabrzina

Naš jezik Engleski jezik
dobro raspoloženje good humour
dobro raspoloženje good-humour
jako rasprostranjen widespread
koji se raspada putrid
kontrašpijunaža counterespionage
kvarilac raspoloženj killjou
kvazi-raspon semirange
loše raspoložen mumps
loše raspoloženje grouch
na raspolaganju available
napraviti raspored schedule
naučne rasprave memoir
neraspoložen depressed
neraspoložen in a bad mood
neraspoložen listless
neraspoložen moody
neraspoloženje bad mood
neraspoloženje grudge
neraspoloženos disinclination
neraspoloženost disinclination
oneraspoložiti discompose
oneraspoložiti indispose
oneraspoložiti upset
oneraspoložiti se be upset
povratno rasprostira back scatter
produkt raspada splinter
prom. raspored transpose
promijeniti raspored transpose
rasklopljiv, raspolo demountable
raspad breakup
raspadanje breakdown
raspadanje breakup
raspadanje disintegration
raspadanje putridity
raspadanje spall
raspadanje weathering
raspadanje atomskog spallation
raspadati decompose
raspadati s putrefy
raspadati s resolve
raspadati s shred
raspadati se disintegrate
raspadati se putrefy
raspadati se resolve
raspadati se shred
raspakovati unpack
raspaliti enkindle
raspaljen impassioned
raspaljiv quick tempered
raspaljiv quick-tempered
rasparen odd
raspasti se crumble
raspeće crucifix
raspevan soft
raspikuća profligate
raspikuća spendthrift
raspinjač spacer
raspirivati distend
raspis writ
raspitivanje inquiry
raspitivati se ask
raspjevan soft
rasplođavanje breeding
rasplođavati breed
rasplodjivanje propagation
rasplođivanje propagation
raspodela allotment
raspodela assignment
raspodeliti cull
raspodeliti distribute
raspodeliti share
raspodijeliti allot
raspodijeliti cull
raspodijeliti distribute
raspodijeliti share
raspodjela allocation
raspodjela allotment
raspodjela apportionment
raspodjela assignment
raspodjela authorization
raspodjeljena polja split field
raspolaganje disposal
raspolagati nečim have at one's disposal
raspolagati nečim have avaliable
raspoloviti halve
raspoložen cheerful
raspoložen heartly
raspoložen jocunt
raspoložen jovial
raspoložen sunny
raspoloženje exhilaration
raspoloženje goodwill
raspoloženje mind
raspoloženje mood
raspoloženje pulse
raspoloživ available
raspoloživ avaliable
raspoloživ disposable
raspoloživost availability
raspon aperture
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: rasp
- prevod za riječ: rasp


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| asp | rasa | gasp | grasp | hasp | ramp | rap | rase | rash | rast | wasp |


Slikovni rječnik za djecu

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2024 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba