Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Engleski jezik Naš jezik
ratio odnos
ratio omer
ratio omjer
ratio razmer
ratio razmjer
ratio srazmera
ratio srazmjera
aberration skretanje
aberration zastranjivanje
acceleration ubrzanje
administration administracija
administration direkcija
administration ministarstvo
administration rukovodjenje
administration rukovođenje
administration uprava
administration vlada
administration and judiciary opća uprava i pravos
admiration divljenje
admiration obožavanje
adoration obožavanje
adulteration pogoršanje
aeration provođenje gasa
aeration ventilacija
agglomeration nagomilavanje
alteration izmena
alteration izmjena
alteration preinačenje
alteration preklapanje
alteration promena
alteration promjena
amelioration poboljšanje
and-operation i-operacija
apparation duh
apparation pojava
apparation utvara
arbitration arbitraža
arbitration presuda
aspiration aspiracija
aspiration duh
aspiration nadanje
aspiration težnja
aspiration usisavanje
aspiration uvlačenje
aspiration želja
autogeneration auto-generacija
birational biracionalan
calibration baždarenje
calibration graduisanje
calibration kalibrisanje
calibration podešavanje
castration kastracija
celebration proslava
commemoration komemoracija
commemoration pomen
comparation poređenje
concentration koncentracija
confederation konfederacija
configuration konfiguracija
configuration oblik
configuration obris
conflagration požar
conflagration vatra
consideration obzir
consideration razmišljanje
consideration ugled
cooperation kooperacija
corporation korporacija
corporation udruženje
court of arbitration arbitražni sud
court of arbitration izabrani sud
declaration deklaracija
declaration izjava
declaration objava
declaration proglas
decoration dekoracija
decoration kićenje
degeneration degeneracija
degeneration izrodjenost
degeneration izrođenost
deliberation dogovor
deliberation prosudjivanje
deliberation prosuđivanje
deliberation razmišljanje
demonstration demonstracija
demonstration pokazivanje
deterioration dotrajalost
deterioration kvarenje
deterioration pogoršanje
disintegration raspadanje
disintegration rušenje
duration trajanje
emigration emigracija
emigration iseljavanje
evaporation isparavanje
exhilaration raspoloženje
exhilaration veselje
expectoration iskašljavanje
expiration izdah
expiration izdisanje
exploration istraživanje
federation federacija
federation savezna država
figuration oblikovanje
gear ratio prenosni odnos
generation generacija
generation naraštaj
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: ratio
- prevod za riječ: ratio


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| gratis | latin | nation | oration | rabid | radio | radix | raid | rail | rain | rapid | rat | rate | ratify | rating | ration | satin |


Francuski rječnik

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2024 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba