Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Engleski jezik Naš jezik
raid izvršiti prepad
raid prepad
raid prodor
raid upad
afraid prestrašen
afraid uplašen
air raid napad
air raid napad iz vazduha
air-raid napad iz vazd.
air-raid napad iz vazduha
air-raid zračni napa
be afraid bojati se
be afraid plašiti se
braid dlaka
braid gajtan
braid oplesti
braid oplet
braid opšiti
braid plesti
braid pletenica
braid splet cveća
braid splet cvijeća
braid splet kose
braid širit
braided opleten
braided pleten
braided upreden
braided širmovan
braided cable pletena zaštita
braided cable širm
braider razboj za pletenje
I'm afraid nažalost
upbraid grditi
upbraid koriti


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| rad | aid | braid | laid | maid | paid | rabid | rail | rain | rapid | rid | said |


Enciklopedijski rječnik diplomacije i međunarodnih oodnosa

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2024 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba