Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Engleski jezik Naš jezik
rate biti cenjen
rate biti cijenjen
rate brzina
rate cena
rate cijena
rate namet
rate norma
rate oceniti
rate ocijeniti
rate odnos
rate postotak
rate srazmera
rate srazmjera
rate stavka
rate stepen , udio
rate tarifa
rate vredeti
rate vrijediti
accelerate pospješiti
accelerate pospješivati
accelerate povećati brzinu
accelerate ubrzati
accelerated ubrzan
accurate brižljiv
accurate ispravan
accurate tačan
accurate tačan, precizan
accurate uredan
accurate asessment primjerena procjena
activity rate stepen aktivnosti
activity rate učestalost promjena
adulterate dodavati
adulterate falsifikovan
adulterate falsifikovati
adulterate izopačiti
adulterate krivotvoren
adulterate pogoršati
adulterate pokvariti
adulterate preljubnički
adulterate vanbračan
aerate proveriti
aerate provjetriti
aerate snabdjeti zrakom
agglomerate aglomerat
agglomerate aglomerisati
agglomerate nagomilati se
agglomerate nakupiti se
agglomerate skup
air-operated pneumatski
ameliorate poboljšati
arbitrate presuditi
arbitrate suditi
aspirate usisavati
base pay rate osnovni platni stav
base pay rate visina osnovne plate
birthrate natalitet
bit rate brzina prenosa
calibrate baždariti
calibrate kalibrisati
calibrate odrediti kalibraciju
calibrate odrediti prečnik
calibrate podešavati
calibrated baždaren
calibrated izveden
calibrated kalibrisan
castrate kastrirati
castrate uštrojiti
celebrate praznovati
celebrate proslaviti
celebrate slaviti
celerate povećati brzinu
collaborate saradjivati
collaborate sarađivati
commemorate komemoracija
commemorate komemorirati
commiserate saosjećati
concentrate skoncentrisati
confederate saučesnik
confederate saveznik
conglomerate konglomerat
consecrate posvetiti
considerate obazriv
considerate obziran
considerate pažljiv
cooperate saradjivati
cooperate sarađivati
corporate korporativni
corporate zajednički
corroborate posvjedočiti
corroborate potkrijepiti
corroborate potvrditi
crater grotlo
crater krater
crater lijevak
curate podžupnik
decorate iskititi
decorate kititi
decorate nakititi
decorate odlikovati
decorate ukrasiti
degenerate degenerisan
degenerate degenerisati se
degenerate izrod
degenerate izroditi se
degenerate izrodjen
degenerate izrođen
deliberate nameran
deliberate namjeran
deliberate odmjeren
deliberate promišljen
deliberate razmišljati
deliberate savetoati se
deliberate savjetovati se
deliberate spor
deliberate svestan
deliberate svjestan
demonstrate demonstrirati
demonstrate dokazivati
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: rate
- prevod za riječ: rate

Naš jezik Engleski jezik
dekorater decorator
kontrateg antiflex
krater crater
prateći associated
prateći concomitant
prateći atomi tracer atoms
prateći efekat by-effect
staratelj trustee
staratelj tutor
starateljstvo ward
strategija strategy
strategijski strategic
strategiski strategic


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| bate | date | fate | gate | grate | hate | rame | rata | irate | late | mate | pate | prate | race | rage | rake | rape | rare | rase | rat | rave | raze | rite | rote | sate |


Rječnik medicinskih pojmova

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2024 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba