Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Engleski jezik Naš jezik
refer obraititi se
refer obratiti se
refer odnosi se (na)
refer odnosti se
refer pozvati se na
refer predati
refer prikupiti
refer pripasti
refer pripisati
refer slati
refer spominjati
refer uputiti
refer upućivati na)
cross-reference križna referenca
hold a referendum održati referendum
prefer pretpostavljati
prefer unaprijediti
prefer više voleti
prefer više voljeti
preferable koji ima prednost
preferable kojiima prednos
preferably najradije
preference povlašćenje
preference prednost
preference pretpostavjanje
preferential unapređenje
preferential uživa prednost
preferment prednost
preferment unapredjenje
preferment unapređenje
refer to poziv na nešto
refer to pozivati se
referd to box odnosi se na
referee arbitražni sudija
referee sudija (sport)
reference aluzija
reference nagoveštaj
reference nagovještaj
reference napomena
reference način pisanja
reference obaveštenje
reference obavještenje
reference obraćanje
reference odnos
reference pozivanje
reference preporuka
reference stranicu
reference upućivanje
reference veza
reference znak koji upućuje na
reference style način prikazivanja s
referred to dotičan

Naš jezik Engleski jezik
križna referenca cross-reference
održati referendum hold a referendum
referat address
referent propagandist
referentna tačka benchmark


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| beer | brewer | deer | defer | deter | ever | ewer | fever | heifer | infer | jeer | rever | leper | lever | meter | neer | never | offer | peer | prefer | rafter | reader | reamer | rear | rebel | recur | reed | reef | reek | reel | referee | refit | reflex | reform | refuel | render | renew | repel | reset | revel | revere | revert | revery | revet | rider | river | rover | rower | ruler | seer | sever | sewer | veer | wafer | zener |


Enciklopedijski rječnik odbrane BiH

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2021 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba