Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Engleski jezik Naš jezik
rime inje
rime mraz
rime pokriti injem
calorimeter kalorimetar
calorimetric kalorimetarski
calorimetry kalorimetrija
crime kriminal
crime nedjelo
crime zločin
deteriment gubitak
deteriment šteta
deterimental škodljiv
deterimental štetan
detriment kvar
detriment šteta
experiment eksperiment
experiment eksperimentis.
experiment eksperimentisanje
experiment ogled
experiment opit
experiment pokus
experiment pokušaj
experiment pokušati
experiment vršiti oglede
experimental eksperimentalan
experimental ogledni
grime prljavština
grime čadj
grime čađ
merriment veselje
merriment veselost
merriment zabava
micrimeter gauge mjerilo za zavrtanje
nutriment hrana
nutriment hranlj.materija
nutriment hranljiva materija
prime bujan
prime glavni
prime jek
prime mladost
prime pripremiti
prime proleće
prime proljeće
prime prvi
prime zora
prime area glavno područje
primer bukvar
primer fitilj
primer poč.udžbenik
primer početnički udžbenik
primer upaljač
primeval prost
primeval prvobitan
solarimeter solarimetar
trimetric tromjerni

Naš jezik Engleski jezik
besprimeran unexampled
besprimeran unparalleled
besprimeran unprecedented
bez primesa self
bez primesa solid
bez primese pure
duhov. primedba wisecrack
duhov. primedba witticism
eksperiment experiment
eksperimentalan experimental
eksperimentalna plat test bedding
eksperimentis. experiment
eksperimentisanje experiment
kalorimetar calorimeter
kalorimetarski calorimetric
kalorimetrija calorimetry
naprimer e.g.
neprimenjljiv inapplicable
neprimetan imperceptible
neprimetan inappreciable
neprimetan inconspicuous
neprimetan indiscernible
neprimetan obscure
pogrešna primen misuse
primedba admonition
primedba minute
primedba note
primedba objection
primedba observation
primedba rebuke
primedba remark
primena appliance
primena application
primena application
primeniti apply
primeniti practise
primenjen practical
primenjljiv applicable
primer example
primer exemplar
primer instance
primer paragon
primerak copy
primerak exemplar
primerak specimen
primeran model
primeran pertinent
primesa admixture
primesa smack
primesa tinge
primešati admix
primetan appreciable
primetan conspicous
primetan notable
primetan perceptible
primetan signal
primetiti descry
primetiti note
primetiti notice
primetiti perceive
primetiti remark
primetiti spot
solarimetar solarimeter
trimer trimmer
zajed. primedba score
zajed.primedba squib
zlobna primedba sarcasm


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| ime | vime | crime | ribe | grime | time | rame | lime | prime | rice | ride | rile | rim | ripe | rise | rite | ?ime |


Ilustrirani engleski rječnik za osnovnu školu

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2024 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba