Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Engleski jezik Naš jezik
ride cesta
ride drum
ride jahanje
ride jahati
ride jašiti
ride konjička staza
ride ploviti
ride put
ride vozati se
ride vožnja
ride šetnja
astride jašući
bestride jahati
bestride uzjahati
bride mlada
bride nevesta
bride nevjesta
bridegroom mladoženja
deride ismejavati
deride ismijavati
deride olupina
deride rugati se
iridescent koji se preliva
iridescent u bojama duge
override gaziti nogama
override preći preko
pride dika
pride gordost
pride napon
pride oholost
pride ponos
pride ponositi se
pride samosvest
pride samosvijest
rider dopuna
rider ispravka
rider jahač
rider konjanik
stride korak
stride krupno koračati
stride napredak
strident gromki
strident kreštav
strident prodoran
tetrachloride tetrahlorid

Naš jezik Engleski jezik
p.p. bestride bestridden
p.pr. od ride ridden
past. od stride strode
pridev adjective
pridevni adjective
trideset thirty


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| bide | bride | ribe | hide | pride | ridj | rice | rid | rider | ridge | rile | rime | ripe | rise | rite | rode | rude | side | tide | wide |


Enciklopedijski rječnik diplomacije i međunarodnih oodnosa

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2024 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba