Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Engleski jezik Naš jezik
sir gospodin
sir pijandura
sir pijančiti
sir ser
Dear Sir! Poštovani gospodine!
desirable koji se želi
desirable poželjan
desirable željeni
desire molba
desire poželiti
desire poželjeti
desire želeti
desire želiti
desire želja
sire otac
sire veličanstvo
siren sirena
sirloin deo govedj.buta
sirloin dio goveđeg buta
undersirable nepodesan
undersirable nepoželjan
undersirable neprijatan
undesirable nepoželjan
undesired nepotreban
undesired nepoželjan
undesired suvišan

Naš jezik Engleski jezik
sir cheese
adresiran addressed
adresiranje addressing
adresirati address
automatsko podeš.šir AutoFit
balansiranje balancin
balansirati balance
besplatno servisiran service free
biti raširen prevail
deklasiran declassed
depeširati send a wire
deplasiran inappropriate
dom za siromahe almshouse
dresirati train
eliksir elixir
finasirati, financir finance
forsirati force
geogrska širina latitude
grana indeksiranja subscript bound
indeksiranje indexing
indosirati endorse
inkasirati collect
interesirati, intere interest
istuširati se take a shower
jako raširen rampant
kasir cashier
kasiranje cassation
koksirati coke
krajnje siroma. pauperism
krajnje siromaštvo pauperism
lansirati blast of
lansirati launch
lansirati rocket launch a rocket
marširati march
masirati knead
masirati massage
naširoko far and wide
naširoko in detail
neklasiran unsorted
nezainteresiran uninterested
nezainteresiranost lack of interest
nijansirati shade
opšir.razlaganj peroration
opširan ample
opširan detailed
opširan prolix
opširan redundant
opširno detail
opširno izlaganje perorate
opširno izlagat perorate
opširno razlaganje peroration
opširnost prolixity
osiromašiti become poor
osiromašiti impoverish
osirotio orphan
oznaka širine stupca column marker
patrijarširski partiarchal
plasiranje placing
plasirati invest
plasirati place
preopširan verbose
preopširnost redundancy
proširenje amplification
proširenje broadening
proširenje widening
proširenje (posla, p expansion
proširenje od freeze froze
prošireno od fight fought
prošireno od find found
prošireno od forge forgot
prošireno od give gave
prošireno od se saw
prošireno od send sent
prošireno od set set
prošireno od sing sang
prošireno od sink sank
prošireno od sit sat
prošireno od sit sate
proširiti aggrandize
proširiti amplify
proširiti augment
proširiti broaden
proširiti quilt
proširiti widen
proširivanje opsega bandspreader
puki siroma pauper
puki siromah pauper
pulsiranje beat
pulsiranje beating
pulsiranje pulse
pulsiranje throb
pulsiranje throbbin
pulsirati palpitate
pulsirati pulsate
radnja ženskih šešir millinery
raširen outspread
raširenost outspread
raširiti bespread
raširiti disperse
raširiti se diffuse
raširiti se dilate
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: sir
- prevod za riječ: sir


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| ?ir | ir | air | siv | hir | mir | fir | vir | sin | sip | ser | sire | sit | six | stir | pir |


Engleski obostrani rječnik

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2024 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba