Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Engleski jezik Naš jezik
aspirant kandidat
aspirant pripravnik
aspirate usisavati
aspiration aspiracija
aspiration duh
aspiration nadanje
aspiration težnja
aspiration usisavanje
aspiration uvlačenje
aspiration želja
aspirator usisivač
aspire ciljati
aspire stremiti
aspire težiti
aspire žudeti
aspire žuditi
aspiring težnja
aspiring želja
conspiracy konspiracija
conspiracy zavera
conspiracy zavjera
conspiratorial konspirativan
conspire kovati zaveru
conspire kovati zavjeru
empire carevina
empire carstvo
empire imperija
empiric filozof empirik
empiric nadrilekar
empiric nadriljekar
expiration izdah
expiration izdisanje
expire dospjeti
expire isteći
expire izdahnuti
expire umereti
expire umrijeti
expiry dospjeće
expiry istek
expiry izmak
flat spiral spring spiralna opruga
high spirited hrabar
high-spirited hrabar
inspiration inspiracija
inspiration nadahnuće
inspiration udisanje
inspire inspirisati
inspire nadahnuti
inspire podstaći
inspire potaknuti
inspire potaći
inspirit ohrabriti
perspiration isparavanje
perspiration znoj
perspiration znojenje
perspire isparavati se
perspire znojiti se
piracy gusarstvo
piracy piratstvo
piracy povreda prava
pirate gusar
pirate gusariti
pirate pirat
pirate pljačkaš
poor spirited malodušan
poor spirited plašljiv
poor spirited siromašan duhom
poor-spirited malogušan
poor-spirited plašljiv
respiration disanje
respirator plinska maska
respiratory dišni
respire disati
spiral naglo rasti
spiral spirala
spiral spiralan
spiral uvojit
spiral zavojit
spiral zavojnica
spirally spiralno
spire igla
spire izdanak
spire mladica
spire spirala
spire toranj
spire uvojak
spire vrh
spire zavojnica
spire šiljak
spirit biće iz bajke
spirit duh
spirit duša
spirit hrabrost
spirit svet
spirit svijet
spirit telenat
spirit utvara
spirit vila
spirit špiritus
spirit živahnost
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: pir
- prevod za riječ: pir

Naš jezik Engleski jezik
pir wedding
anticipirati anticipate
aparat za kopiranje photocopier
aparat za kopiranje transcriber
aspiracija aspiration
aspirant post graduate
aspirant post-graduate
autostopirati hitch hike
autostopirati hitch-hike
bipiramida bipyramid
brusni papir emery paper
dopirati go
dopirati neighbour
dopirati reach
dopirati reash
drapirati drape
držač papira paper bail
filozof empirik empiric
fotokopiranje photocopier
fotokopirati photocopy
frapirati amaze
galopirati career
galopirati gallop
grijalica na špirit spirit lamp
grupirati group
inspiracija inspiration
inspirisati inspire
ispiranje ablution
ispiranje wash
ispiranje washing
ispirati irrigate
ispirati rinse
ispirati syringe
ispirati grlo gargle
karbon papir tissue-paper
klozet-papir toilet paper
koji se opire reluctant
koji se opire unwillin
koji se opire unwilling
koncipirati draft
konspiracija conspiracy
konspiracija secrecy
konspirativan conspiratorial
konspirativan secret
kopiranje copying
kopirati copy
kopirati copy
kopirati duplicate
kopirati pattern
kopirati reproduce
kopirati trace
kopirati transcribe
kopirni strug contouring lathe
kopirni strug copying lathe
kopirnica copying shop
korpmpirati vitiate
korumpiran corrupt
korumpirati corrupt
korumpirati vitiate
kosi podupirač boom
krompir potato
krompirov potato
krumpir potato
lakmus papir litmus paper
list (papira) sheet
list papira sheet of paper
nazupljeni papir tractor
nosač papira paper bail
novčani papiri security
okupirati occupy
okupirati zemlju occupy a country
opiranje reluctance
opiranje resistance
opirati se resist
opirati se withstand
pakpapir wrapping paper
papir paper
papir sa podjelom scaled paper
papiran paper
papirna traka paper tape
papirna traka wrapper
papirnat paper-money
papirnat novac paper currency
papirnica stationery shop
participirati participate
paus-papir tracing paper
piramida pyramid
pirat buccaneer
pirat filibuster
pirat pirate
piratstvo piracy
pire mashed potatoes
pirinač rice
pirinač u ljusc paddy
pirjaniti stew
pirjaniti meso braise
pirjaniti s steam
pirjaniti se steam
pirjanjeno meso stew
pirjati stew
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: pir
- prevod za riječ: pir


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| ?ir | ir | air | hir | sir | par | mir | pih | fir | vir | pire | per | pair | pie | pier | pig | pin | pip | pit | pi | pik |


Bosansko engleski pojmovnik za edukatore

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2024 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba