Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Engleski jezik Naš jezik
skin guliti
skin kora
skin koža
skin ljuska
skin mješina
skin oderati
skin odrati kožu
skin oplata
skin opna
skin površina
skin skinuti izolaciju
skin sloj
skin svući
asking molba
buckskin jelenska koža
doeskin jelenja koža
multitasking sa više zadataka
multitasking višezadaćni rad
sealskin koža foke
sealskin koža morskog psa
sheepskin isprava
sheepskin jagnjeće krzno
sheepskin kožuh
sheepskin ovčje krzno
sheepskin pergament
sheepskin coat bunda
single tasking pojedinačna obrada
siskin zelečica
siskin štiglic
skin deep plitak
skin deep površinski
skin effect površinski efekat
skin grafting presađivanje kože
skin-deep plitak
skinflint tvrdica
skinner kožar
skinner krznar
skinny mršav
skinny mršavko
skinny slabunjava osoba

Naš jezik Engleski jezik
Engleskinja englishwoman
Kineskinja chinawoman
kineskinja chinawoman
modiskinja milliner
raskinuti disrupt
raskinuti rend
raskinuti sever
raskinuti tear
raskinuti (p.pr. od torn
ruskinja russian
skinuti peel
skinuti remove
skinuti unclothe
skinuti unhinge
skinuti izolaciju skin
skinuti kratku vezu unshort
skinuti mahunu pod
skinuti masku unmask
skinuti pečat unseal
skinuti prečag unbar
skinuti rezu unbolt
skinuti sa sebe resign
skinuti se dismount
skinuti se undress
skinuti uža dismantle
skinuti užad dismantle
skinuti veo unveil
sluškinja servant
sportiskinja sportswoman


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| akin | shin | kin | skon | sin | skein | ski | skid | skim | skip | skit | spin |


Njemački obostrani rječnik

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2023 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba