Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Engleski jezik Naš jezik
sled sanke
sled saonice
sledge kovački malj
sledge malj
sledge sankati se
sledge saonice
sledge hammer kovački malj
sledge hammer moćan
sledge hammer čekić sa drškom
sledge-hammer kovački malj

Naš jezik Engleski jezik
bez naslednika vacant
dimljeni sleđ red herring
dimljeni sledj red-herring
dosledan coherent
dosledan consequent
dosledan consistent
dosledan literal
dosledan sequential
doslednost order
doslednost sequence
isleđenje investigation
islednik investigator
lišiti nasleđa disinherit
nasledan hereditary
nasledan hereditary
naslediti inherit
nasledj.osobina reversion
nasleđe patrimony
nasledjen ancestral
nasledjen hereditary
nasledjen heritable
naslednici heiress
naslednik heir
naslednik legatee
naslednik successor
naslednost heredity
nasledstvo heredity
nasledstvo heritage
nasledstvo legacy
nasledstvo patrimony
nedosledan incoherent
nedosledan inconsequent
nedosledan inconsistent
nedoslednost discrepancy
posledica after effect
posledica consequence
posledica effect
posledica effekt
posledica operation
posledica outcome
posledica result
posledica sequel
posledica sequence
posledice aftermath
poslednja volja testament
poslednji final
poslednji hindmost
poslednji last
poslednji new
poslednji nov
poslednji rearmost
poslednji ultimate
poslednji trag remnant
prestolonasled. crown-prince
pristalica sled adherent
sledbenici progeny
sledbenik adept
sledbenik adherent
sledbenik follower
sledbenik satellite
sledbenik votary
sledći subsequent
sledeći consecutive
sledeći next
sledeći successive
sledećo sequent
sledge slay
slediti follow
slediti folow
sledjica sprat
sleđica sprat
sledovanje allowance
sledovanje dietary
sledovanje sequence
sledovati ensue
sledovati pursue
sledovati succeed
sledovati za supervene
sunaslednik coheir
usled toga thereupon


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| sred | bled | slep | fled | sed | led | slad | pled | seed | shed | slew | slid | sped |


Oksfordski Filozofski rječnik

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2024 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba