Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Engleski jezik Naš jezik
slid otklizan (proš. od s
compound slide rest krstasti nosač alata
cross slide poprečni suport
landslide odron
landslide odronjavanje
lenght slide uzdužni suport
slide diapozitiv
slide dijapozitiv
slide gurač
slide izmaći se
slide klizati
slide kliziti
slide kliznik
slide kliznuti
slide objektiv
slide odronjavanje
slide pokliznuti
slide pomicati
slide potiskivati
slide tociljati se
slide vodilica
slide bar klizna šina
slide carriage podmetač sa vođicom
slide down popuznuti
slide rail klizna staza
slide rail klizna šina
slide rail poluga za vođenje
slide rail vođica
slide rule logaritmar
slide rule šiber
slide valve razvodnik
slide valve zasun
slide vay klizna vođica
slide way klizna šina
slide window klizni prozor
slider klizač
slider saonik
slideway klizni put
slideway vođica
sliding klizajući
sliding klizanje
sliding klizni
sliding kliženje
sliding pokretni
sliding agent antifrikcioni sredst
sliding axie pomična osovina
sliding bearing klizni ležaj
sliding block klizni elemenat
sliding caliper nonijusko mjerilo
tool slide klizač alata


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| sliv | lid | slad | slik | said | stid | skid | sled | slide | slim | slip | slit | solid |


Rječnik stranih rijeci

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2024 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba