Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Engleski jezik Naš jezik
lid kapak
lid poklopac
allidade alhidada
amplidyne amplidin
being an invalid invaliditet
bolide bolid
bolide meteor
collide sudariti se
compound slide rest krstasti nosač alata
consolidate objediniti
consolidate spojiti u jedno
consolidate učvrstiti
cross slide poprečni suport
elide ispustiti
elide izostaviti
elide prećutati
eyelid kapak
eyelid očni kapak
glide jedriti
glide kliziti
glide kliženje
glider jedrilica
glider pilot jedriličar
holiday blagdan
holiday praznik
holiday raspust - školski
holiday home odmaralište
holidays ferije
invalid bogalj
invalid invalid
invalid nepunovažno
invalid nevažeći
landslide odron
landslide odronjavanje
lenght slide uzdužni suport
not valid nevažeći
pallid samrtnički bled
pallid samrtnički blijed
pallid uveo
slid otklizan (proš. od s
slide diapozitiv
slide dijapozitiv
slide gurač
slide izmaći se
slide klizati
slide kliziti
slide kliznik
slide kliznuti
slide objektiv
slide odronjavanje
slide pokliznuti
slide pomicati
slide potiskivati
slide tociljati se
slide vodilica
slide bar klizna šina
slide carriage podmetač sa vođicom
slide down popuznuti
slide rail klizna staza
slide rail klizna šina
slide rail poluga za vođenje
slide rail vođica
slide rule logaritmar
slide rule šiber
slide valve razvodnik
slide valve zasun
slide vay klizna vođica
slide way klizna šina
slide window klizni prozor
slider klizač
slider saonik
slideway klizni put
slideway vođica
sliding klizajući
sliding klizanje
sliding klizni
sliding kliženje
sliding pokretni
sliding agent antifrikcioni sredst
sliding axie pomična osovina
sliding bearing klizni ležaj
sliding block klizni elemenat
sliding caliper nonijusko mjerilo
solid bez primesa
solid bez primjesa
solid celokupan
solid cjelokupan
solid geometrijsko tijelo
solid iz cijela
solid izdržljiv
solid krut
solid pun
solid sav
solid solidan
solid trajan
solid tvrd
solid ubjedljiv
solid zdrav
solid čvrst
solid čvrsto
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: lid
- prevod za riječ: lid

Naš jezik Engleski jezik
amplidin amplidyne
bolid bolide
boračko-invalidska z disabled veterans' care
invalid cripple
invalid disabled person
invalid invalid
invaliditet being an invalid
invaliditet disability
invalidska kolica wheelchair
nesolidan inferior
nesolidan unreliable
palidrvce match
patlidžan tomato
politički lider statesman
prelid prelude
ratni vojni invalidi soldiers disabled in war
solidan portly
solidan solid
solidan substantial
solidarnost solidarity
solidno propperly


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| aid | bid | lik | did | li | zid | vid | lud | hid | led | kid | lad | laid | lie | lip | lit | ltd | mid | rid | lim | slid |


Ljudsko tijelo slikovni rječnik

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2024 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba