Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Engleski jezik Naš jezik
abbess opatica
abbotess igumanija
abruptness isprekidanost
abruptness nenadanost
abruptness ost
abruptness strmenitost
abscess abces
abscess čir
abscissa apcisa
absolute adress apsolutna adre.
absolute adress apsolutna adresa
abyss ambis
abyss bezdan
abyss ponor
abyss provalija
access dostupnost
access prilaz
access pristup
access pristuputi
access arm pristupna polug
access cycle ciklus dohvata
access lines priključni vod
access mode način pristupa
access station pristupna stanica
access time vrijeme pristup
accessary dopunjavanje
accessary dopunski
accessary koji sudeluje
accessary koji sudjeluje
accessary pomagač
accessary pomoćan
accessary praćenje
accessary saučesnik
accessary sporedan
accessary uzgredan
accessibility dostupnost
accessibility pristupačnost
accessible dostupan
accessible popustljiv
accessible povodljiv
accessible pristupačan
accession napad
accession nastup bolesti
accession povećanje
accession prirast
accession priraštaj
accession pristup
accession saglasnost
accession stupanje
accessories oprema
accessories pribor
accessory dodatak
accessory dopunski
accessory drugorazredan
accessory potrepštine
accessory pribor
accessory slučajan
accessory sporedan
accessory učesnik
accurate asessment primjerena procjena
acess dostup
acess prilaz
acess pristupačnost
acess prolaz
acidless beskiselinski
across kroz
across na onoj strani
across popreko
across poprijeko
across preko
across s one strane
across skroz
across ukršten
across unakrst
actress glumica
acuteness oštrina
acuteness prodornost
acuteness pronicljivost
address adresa
address adresirati
address držanje
address govor
address mesto stanovan.
address mjesto stanovanja
address natpis
address obraćanje
address okretnost
address osloviti
address oslovljavanje
address ponašanje
address referat
address snalažljivost
address udvaranje
address an inquiri to postaviti(pripremiti
address counter adresni brojač
address file adresna datotek
address file adresna datoteka
address format format adrese
address part dio adrese
address track adresna staza
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: ss
- prevod za riječ: ss

Naš jezik Engleski jezik
ss ff
ss tes
arkussekans arc-secant
arkussinus arc-sine
p.pr. od pass past
pitiless pitiful
unišstavati slaughter


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| as | ass | os | sos | se | is | sa | so | s | st | us |


Hrvatsko njemački rječnik

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2021 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba