Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Engleski jezik Naš jezik
abscissa apcisa
accessary dopunjavanje
accessary dopunski
accessary koji sudeluje
accessary koji sudjeluje
accessary pomagač
accessary pomoćan
accessary praćenje
accessary saučesnik
accessary sporedan
accessary uzgredan
according to sample vjeran uzorak
accusation optužba
accusation optužnica
accusative akuzativ
achromatisation ahromatizacija
addressable adresebilni
addressable naslovljiv
adversary protivnik
adversary suparnik
advisable poželjan
advisable preporučljiv
advisable uputan
aforesaid gore pomenuti
aforesaid gore rečeni
air-esape vjetrilo
ambassador ambasador
ambassador izaslanik
ambassador poklisar
ambassador poslanik
ampersand znak za struju (I)
anniversary godišnjica
appraisal ocena
appraisal ocjena
appraisal procena
appraisal procjena
artisan mehaničar
artisan obrtnik
artisan zanatlija
assail napasti
assail nasrnuti
assail navaliti
assail saletati
assail salijetati
assailable pog. za napad
assailable pogodan za napad
assailant napadan
assailant neprijatelj
assassin plaćeni ubica
assassinate ubiti
assassination ubistvo
assassination attempt atentat
assault juriš
assault jurišati
assault jurišni
assault napad
assault napadati
assay analiza
assay analizirati
assay esej
assay ispitivanje
assay ispitivati
assay ogled
assay uzorak
assayer analitičar
assaying analiziranje
at the same time naporedo
azusa sistem za navođenje
back-saw ručna testera
balsam melem
band saw kružna testera
basalt bazalt
basaltic bazaltni
caesarean section carski rez
carousal bančenje
carousal pijančenje
carousal vrteška
cash sale prodaja za gotovinu
cassation kasiranje
cassation poništaj
causal kauzalni
causal kauzalni, kauzalan
causal uzročni
causality kauzalitet
causative kauzativan
causative uzročan
cessation odmor
cessation prekid
cessation prestanak
circular saw tračna testera
collossal kolosalan
collossal ogroman
colossal džinovski
colossal izvrstan
colossal kolosalan
commissar komesar
commissariat intendantura
commissariat komesarijat
commissary intendant
commissary komesar
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: sa
- prevod za riječ: sa

Naš jezik Engleski jezik
sa of
sa off
sa with
admitansa admittance
adresa address
adresa wrap around
adresa grananja branch address
adresa nastavka sequence link
adresa praznog mjest blank address
adresa staz home address
adresar directory
adresat addressee
afirmisati affirm
aglomerisati agglomerate
ahromatisati achromatize
alatno sanduče work-box
ambasada embassy
ambasador ambassador
amplitudno modulisan am wire
ansambl ensemble
aparat se sastoji instrument consist
apcisa abscissa
apcisa x-axis
apcisa x-line
apscisa x-coordinate
apsolutna adresa absolute adress
artikulisati articulate
astatičko ponašanje astatism
automatsko podešavan autofit
autsajder outsider
avion sa dva krila biplane
avionska posada aircrew
balsam baim
balsamovati embalm
balsamovati mummy
basamak stair
besadržajan pointless
besan ferocious
besan fierce
besan frantic
besan furious
besan irate
besan mad
besan rampant
besan rugged
besan violent
besani sleepless
besanica insomnia
besanica nightmare
bešavna cijev seamless tube
bešavni seamless
bešavni weldless
beskompromisan uncompromising
beskopmpromisan uncompromizing
besmisao nonsense
bespristrasan dispassionate
bestelesan incorporeal
bestjelesan immaterial
bestjelesan incorporeal
bez okolišanja baldly
bez posade unmanned
bez primesa self
bez primesa solid
bez primjesa absolute
bez primjesa self
bez primjesa solid
bez pulsacije spike-free
bez šava seamless
bez ukusa stale
bez ukusa vapid
bez ukusan unsavoury
bezdušan heartless
bezdušan remorseliss
bezdušan soul less
bezdušan unfeelin
bezglasan noiseless
bezgrešan sinless
bezgriješan sinless
bezobl. masa jumble
bezoblična masa jumble
bezopasan harmless
bezopasan inoffensive
bezopasan safe
bezopasan wholesome
bezukusan tasteless
bezuspešan ineffective
bezuspešan unavaling
bezuspješan ineffective
bezuspješan unavalin
bezuspješan unsuccessful
bezvazdušan airless
bezvazdušan anaerobic
bezvazdušan vacant
bijesan ferocious
bijesan fierce
bijesan frantic
bijesan furious
bijesan irate
bijesan mad
bijesan rabid
bijesan rampant
bijesan rugged
bijesan violent
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: sa
- prevod za riječ: sa


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| a | na | za | sav | sam | pa | ma | ka | osa | sat | san | sva | ss | se | ga | ja | sad | sag | so | sap | saw | say | sea | ?a | spa | s | st | da | ta |


Njemačko hrvatski univerzalni rječnik

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2024 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba