Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Engleski jezik Naš jezik
is 3. l.jed.prez.
is je
is je - pomoćni glagol
is jeste
abolish abolitirati
abolish poništiti
abolish ukinuti
abolish uništiti
abscissa apcisa
acclimatise navići se
acclimatise prilagoditi se
accomplish ispuniti
accomplish izvršiti
accomplish napraviti
accomplish obaviti
accomplish ostvariti
accomplish usavršiti
accomplished doteran
accomplished dotjeran
accomplished usavršen
accomplished završen
accomplishment dostignuće
accomplishment ispunjenje
accomplishment obrazovanje
accomplishment svršavanje
accomplishment udobnost
accomplishment ugladjenost
accomplishment uglađenost
accomplishment vaspitanost
accordionist harmonikaš
achromatisation ahromatizacija
achromatism ahromatizam
achromatism bezbojnost
acquisition dobit
acquisition kupovina preduzeća
acquisition prihvat podataka
acquisition prikupljanje podatak
acquisition pripajanje
acquisition sakupljanje
acquisition tekovina
activist aktivista
administer dati lek
administer dati lijek
administer i
administer potpomoći
administer prepisati
administer pridonijeti
administer rukovodilac
administer rukovoditi
administer upravljati
administer upravnik
administer vršiti
administer vršiti obavlja
administer vršiti obavljat
administration administracija
administration direkcija
administration ministarstvo
administration rukovodjenje
administration rukovođenje
administration uprava
administration vlada
administration and judiciary opća uprava i pravos
administrative administrativni
administrative izvršni
administrative poslovni
administrative upravni
administrator administrator
administrator rukovodilac
administrator tutor
administrator upravnik
admissibility dopustivost
admissibility mogućnost
admissible dopustiv
admissible dozvoljen
admissible prihvatljiv
admission dopuštanje
admission dotok
admission prilaz
admission pristup
admission priznanje
admission ulaz
admission ulaznica
admonish napomenuti
admonish opominjati
admonish podsetiti
admonish podsjetiti
admonish potsjetiti
admonish prekljinati
admonish savetovati
admonish savjetovati
admonish ubedjivati
admonish ubjeđivati
admonish upozoriti
advance listing novi list
advertise dati oglas
advertise objaviti
advertise oglasiti
advertise oglašavati
advertise reklamirati
advertiser reklamni uređaj
advertising oglasni
advertising oglašavanje
advertising agency oglasni zavod
advertisment objava
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: is
- prevod za riječ: is

Naš jezik Engleski jezik
200-godišnjica bicentenary
administracija administration
administrativni administrative
administrator administrator
afirmisati affirm
aglomerisati agglomerate
ahromatisati achromatize
aksijalno ležište thrust bearing
aktivista activist
alpinista mountaineer
ambis abyss
ambis precipice
amplistat amplistat
amplitudno modulisan am wire
anarhist anarchist
anketni listić questionnaire
antagonista antagonist
antena slijepi miš batwing antenna
antifašist anti fascist
antifašist anti-fascist
antifašistički anti fascist
antiseptik antiseptic
apcisa abscissa
apcisa x-axis
apcisa x-line
apscisa x-coordinate
apsolutistički autocratic
arheopiskop archbishop
ariš larch
aristokrata aristocrat
aristokratija aristocracy
arsenska kiselina white arsenic
artikulisati articulate
artista artiste
artistički artistic
asis. hirurga dresser
asistent assistant
asistent teaching fellow
asistent hirurga dresser
asistirati assist
asistor assistor
astrobalistički astroballistic
ateista atheist
atomiski atomic
atomista nuclear
atomistika atomistics
atomistika nuclear physics
atomsfersko pištanje whistler
auto-servis auto repair shop
automat za potpisiva sign automaton
automatski ispravlja self-learning
automatsko ispitivan self-check
automatsko ispravlja auto correct
automatsko ispravlja autocorrect
automatsko ispunjava auto fill
automatsko ispunjava autofill
automobilist motorist
automomatsko ispravk AutoCorrect
autoservis auto service garage shop
autoservis garage
bacanje viska plumbing
baciti u vis toss
bakropis etching
bakšiš tip
balistički ballistic
balistika ballistics
barorezistor baroresistor
batist lawn
baza brojnog sistema radix
beletristika fiction
beskiselinski acidless
beskompromisan uncompromising
beskopmpromisan uncompromizing
beskorisnost uselessness
beskoristan futile
beskoristan unavailing
beskoristan unproductive
beskoristan useless
besmisao nonsense
besmislen absurd
besmislen fatuous
besmislen gaga
besmislen insensate
besmislen nonsensical
besmislen pointless
besmislen preposterous
besmislen purposeless
besmislen ridiculous
besmislen rigmarole
besmislen senseless
besmislen silly
besmislen unmeanin
besmislen unmeaning
besmislen unwise
besmislenost absurdity
besmislenost inanity
besmislica boloney
besmislica bosh
besmislica moonshine
besmislica nonsense
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: is
- prevod za riječ: is


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| as | i | os | iz | ss | his | if | im | in | it | its | ris | mis | s | ih | us |


Enciklopedijski rječnik odbrane BiH

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2024 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba