Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Engleski jezik Naš jezik
stamp gaziti
stamp lupanje
stamp lupati
stamp marka
stamp otisak
stamp pečat
stamp punza
stamp tucati
stamp udariti žig
stamp ugaziti
stamp utiskivati na hladno
stamp utisnuti
stamp žig na uvu
duty stamp biljeg
postage stamp marka (poštanska)
rubber stamp gumeni pečat
stamp duty taksa
stamp-duty taksa
stampede bezglavo bežanj
stampede bezglavo bježati
stampede divlje bežanje
stampede divlje bjekstvo
stampede divlje bježanje
stampede panika
stamping utiskivanje
stamping machine presa za utiskivanje

Naš jezik Engleski jezik
člankasti štampač train printer
izaći u štampi appear
kvalitet štampanja printing qualiti
laserski štampač laser printer
letvični štampač bar printer
matrični štampač dot-matrix printer
matrični štampač wire printer
objava za štampu press release
odštampaj temu print topic
odštampaj u crno bij print in black and white
odštampati print out
pogrešno odštampan misprint
ponovo štampati reprint
preštampavanje reprint
priprema za štampu editing
sitasto štampanje screen print
šta odštampati print what
štampa press
štampa print
štampa protokola load audit
štampač printer
štampač sa valjkom barrel printer
štampane stvari printet items
štampani kontakt tab
štampanjac champagne
štampanje printing
štampanje sa kopijam print through
štampano kolo printed circuit
štampar pressman
štampar printer
štamparija printing house
štamparija printing office
štamparija printing-office
štamparska gr. misprint
štamparska greška misprint
štamparska letvica type bar
štamparska letvica typebar
štamparska mašina web-press
štamparske greške errata
štamparstvo printing
štampati edit
štampati imprint
štampati print
štampati type
vrsta štampača wheel printer


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| camp | champ | clamp | cramp | damp | gamp | lamp | ramp | same | sap | scalp | scamp | scarp | seam | seamy | sham | shame | sharp | skimp | slam | slap | slump | snap | soap | stab | stack | staff | stag | stage | staid | stain | stair | stake | stale | stalk | stall | stamen | stand | stank | star | stare | stark | start | state | stave | stay | stays | steam | steep | stem | step | stoop | stop | strap | strip | strop | stump | swam | swamp | tame | tamp | tap | tramp | vamp |


Sanovnik rječnik snova

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2021 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba