Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Engleski jezik Naš jezik
tack ekser, čavao
tack kopča
tack lavirati
tack pričvrstiti
tack čavao
tack čavlić
attack juriš
attack jurišati
attack kidisati
attack napad
attack napadaj
attack napadati
attack napasti
attack nasrnuti
attack nasrtaj
attack navala
attack navaliti
attack okomiti se
attack pogoditi
attack razoriti
attack udar
attack zahvatiti
attacker napadač
counter attack kontranapad
counter-attack kontranapad
frontal attack frontalan napad
haystack plast
launch an attack preduzeti napad
smokestack dimnjak
stack dimnjak
stack gomila
stack gomilati
stack hrpa
stack kamara
stack knjižnica
stack masa
stack mnoštvo
stack naslagati
stack plast
stack stog
stack trpati
tackle dizalica
tackle dići dizalicom
tackle koturača
tackle latititi se
tackle preduzimati
tackle pribor
tackle prionuti
tackle vitao
tackle čekrk
tackle block kotur
tackle block vitao
tacky lepljiv
tacky ljepljiv
unattacked nenapadnut

Naš jezik Engleski jezik
crtački trugao set square
dve tačke colon
dvije tačke colon
dvotačka colon
istačkati dot
izolovana tačka acnode
letačko osoblje flight crew
mrtva tačka deadlock
najmanja tačka na ek pixel
najviša tačka acme
najviša tačka meridian
najviša tačka peak
najviša tačka pinnacle
najviša tačka tiptop
najviša tačka zenith
nulta tačka zero field
nulta tačka zero
nulta tačka skale zero point
obilježiti tačkom bespot
označiti tačkama speckle
pokretačka osovina shifting axle
pokretački actuatin
polazna tačka outset
polazna tačka starting point
prelomna tačka breakpoint
priljučna tačka binding post
prostački raffish
referentna tačka benchmark
s tačkicama dotty
sila-pokretačka motive
skitački nomadic
središna tačka pivot
središnja tačka pivot
staviti tačku dot
tačka article
tačka dot
tačka pip
tačka point
tačka speck
tačka spot
tačka stop
tačka grananja branch point
tačka i zarez semicolon
tačka ključanja boiling point
tačka kruga umbilical point
tačka loma breakpoint
tačka minimuma valley
tačka prekida breakpoint
tačka suprotna zenit nadir
tačka umetanja insertation point
tačka-zarez semicolon
tačkast dotty
tačkasto zavarivanje spot welding
tačkica dot
tačkica fleck
tačkica jot
tačkica mottle
tjemena tačka vetex
u tačkicama spotty
veštačka vuna shoddy
veštački artificial
veštački bogus
veštački dummy
veštački factitious
veštački shoddy
vještačka masnoća margarine
vještačka svila rayon
vještačka usta voder
vještačka vuna shoddy
vještački artificial
vještački bogus
vještački dummy
vještački factitious
vještački shoddy
vještački simplex
vještački simplexed
vještački glas voder
vještački vjetar blast
vještačko jezero pond


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| back | hack | jack | lack | mack | pack | rack | sack | talk | stack | tacky | tact | tank | task | tick | track | tuck |


Englesko hrvatski školski rječnik

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2024 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba