Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Engleski jezik Naš jezik
take kadar (filmski)
take odvesti
take osvojiti
take ponijeti
take povesti
take usmjeriti
take usvojiti
take uzeti
take uzeti pravac
air intake ulaz vazduha
air intake usisnik vazduha
betake obratiti se
betake podići
betake uputiti se
by mistake greškom
by mistake pogrešno
caretaker nadstojnik
caretaker nastojnik
caretaker pazikuća
make a mistake griješiti
make a mistake pogriješiti
mistake greška
mistake pobrkati
mistake pogrešiti
mistake pogreška
mistake pogriješiti
mistake prevariti se
mistake propust
mistake zabluda
mistake zabuniti se
mistaken neumjestan
mistaken pogrešan
overtake iznenaditi
overtake stignuti
overtake sustići
overtake zahvatiti
overtake zateći
partake deliti
partake dijeliti
partake imati obilježje
partake ispiti
partake koristiti se
partake okusiti
partake pojesti
partake sudelovati
partake sudjelovati
stake kolac
stake obeležiti kolc.
stake obilježiti kolc
stake poduprijeti kolcima
stake spaljivanje
stake stav. na kocku
stake staviti na kocku
stake stub
stake udeo
stake udio
stake ulog
stock-take inventarisati robu
stock-take inventura
take a look osmotriti
take a shower istuširati se
take action istupiti
take an oath polagati
take away odnijeti
take away oduzeti
take care of brinuti se
take care of paziti
take care of pobrinuti se
take care of postarati se
take down demontirati
take down spustiti
take drugs uzimati droge
take effect djelovati
take legal steps preduzeti pravne kor
take off izuti
take one's leave oprostiti se
take over osvojiti
take over preuzeti
take over preuzimanje (preduze
take pains potruditi se
take place desiti se
take place dešavati se
take place odigrati se
take place održati se
take revenge osvetiti
take sides opredijeliti se
take someone's pulse izmjeriti nekome pul
take someone's temperature mjeriti temperaturu
take the road krenuti putem
take to pieces rasklopiti
take up latititi se
take up podići
take up preuzeti
take up vezati
take-off reel kotur za odmotavanje
take-off speed brzina odmotavanja
take-off speed brzina odvijanja
take-over premiranje
take-over prijem
take-over uključenje
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: take
- prevod za riječ: take

Naš jezik Engleski jezik
od gl. partake partook
p.pr. od take taken
uzet (proš. od take) took
uzeti (p.pr. od take taken


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| tako | bake | cake | fake | lake | make | takt | trke | rake | sake | tane | stake | taken | tale | tame | tape | tare | wake |


Sanovnik rječnik snova

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2024 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba