Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Engleski jezik Naš jezik
make izrada
make izraditi
make izvršiti
make napraviti
make naterati
make natjerati
make načiniti
make postati
make postojati
make praviti
make predpostavljati
make proizvod
make sklop
make uraditi
make učiniti
make zaradjivati
make zarađivati
make činiti
bootmaker obućar
cabinetmaker stolar
dressmaker krojač
dressmaker krojačica
filigree-maker's shop filigranska radnja
make a joke našaliti se
make a mistake griješiti
make a mistake pogriješiti
make a noise bučiti
make a noise galamiti
make an application natjecati se
make an excuse ispričati se
make an inventory popisati
make an offer nuditi
make drunk napiti
make excuses izgovarati se
make frostbitten mrazom oštetiti
make inquiries about ... obavijestiti se o ..
make nervous nervirati
make noise larmati
make peace miriti
make progress napredovati
make public objelodaniti
make somebody laugh nasmijati
make sore nažuljati
make up osobina
make up priroda
make up sastav
make up šminka
maker stvaralac
maker tvorac
makeshift koji zamjenjuje
makeshift privremen
makeshift za nuždu
makeup izmišljotina
makeup osobina
makeup priroda
makeup sastav
makeup šminka
makeweight dodatak
model-maker modelar
remake iznova
shoemaker obućar
shoemaker postolar
troublemaker mutikasa
unmake pokvariti
unmake uništiti
watch maker sajdžija
watchmaker sajdžija
watchmaker časovničar
watchmaker's shops časovničarska radnja

Naš jezik Engleski jezik
izrada makete breadboarding
Makedonac Macedonian
Makedonija Macedonia
makedonski Macedonian
maketa breadboard
maketa dummy
maketa model
maketa proposal
maketa setup
proš. od make made


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| bake | cake | fake | ma?e | lake | mace | made | maker | male | mane | mare | mase | mate | maze | mak | rake | sake | take | wake |


Francuski rječnik

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2024 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba