Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Engleski jezik Naš jezik
tare grahorica
tare kukolj
tare tara
tare težina
hectare hektar
stare buljiti
stare gledati
stare iznenadjen pog.
stare iznenađen pogled
stare piljiti
stare uporan pogled
tared ispravljen
tared tariran

Naš jezik Engleski jezik
koji zastareva obsolescent
krstarenje cruise
prirodno starenje seasonin
protiv starenja anti-aging
stare krpe shoddy
starenje ageing
starenje aging
starenje solicitude
starešina monitor
starešina patriarch
starešina prefect
starešina principal
staretinar tatters
zastarelost hang-over
zastareo archaic
zastareo back
zastareo backward
zastareo bygone
zastareo moth-eaten
zastareo obsolete
zastareo old-fashioned
zastareo out-of-date
zastareo outdated
zastareo outmoded
zastareo outworn
zastareo superannuated


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| are | bare | care | dare | fare | hare | jare | mare | pare | rare | tane | stare | take | tale | tame | tape | tar | tara | tared | tart | tire | tore | tyre | ware |


Hrvatsko njemački rječnik

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2024 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba