Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Engleski jezik Naš jezik
up gore
up gotovo
up iznad
up na
up naviše
up potpuno
up stanje ispravnosti
up uspravno
up više
abrupt isprekidan
abrupt iznenadan
abrupt nenadan
abrupt otsečan
abrupt otsječan
abrupt strm
abrupt vrletan
abrupt žestok
abruption prekid
abruptly kratko
abruptly naglo
abruptly naglo, iznenada
abruptness isprekidanost
abruptness nenadanost
abruptness ost
abruptness strmenitost
act upon djelovati
all-supersonic čisto nadzvučan
arc suppression gašenje iskra
arc suppression gašenje luka
back coupling povratna veza
back up roll potporni valjak
backing up izrada kopije dadote
backing up roll potporni valjak
backup bekap
backup kopija
backup presnimati
backup rezerva
backup rezervni
backup sačuvati
backup copy sigurnosna kopija
backup copy (file) sigurnosna kopija (d
bandage up isprevijati
bankrupt bankrot
bankrupt bankrotirati
bankruptcy bankrot
bankruptcy stečaj
be fed up with dodijati
be fed up with dojaditi
be full up najesti se
be occupied with baviti se
be upset oneraspoložiti se
beat up isprebijati
beat up izmlatiti
beat up prebiti
belt coupling kaišni spoj
belt coupling spoj kaišem
bind up povijati
bind up poviti
blow up bacati u zrak
blow up naduvati
break up demontirati
break up prekinuti
break up value vrijednost prekida
breakup demontaža
breakup prekid
breakup prekidanje
breakup raspad
breakup raspadanje
breakup razlaganje
bright up osvijetliti
bring up dovesti
bring up gajiti
bring up odgajati
bring up odgojiti
bring up othraniti
build-up istraživanje
build-up izgrađivanje
build-up porast
build-up factor faktor prirasta
built-up izgrađen
built-up sastavljen
burn up stepen izgaranja
burned up preeksponirani
burnup izgaranje
buttercup ljutić (cvijet)
catch up with dostići
centuple stogodišnjica
chop up isitniti
claw coupling zubasta spojka
clear up bistriti (se)
clear up izbistriti
clear up počistiti
come up isplivati
concupiscence pohota
concupiscence požuda
condese up orositi
corrupt iskvaren
corrupt iskvariti
corrupt korumpiran
corrupt korumpirati
corrupt podmitljiv
corrupt pokvaren
corrupt pokvariti
corrupt razvratan
corruption korupcija
corruption mito
corruption pokvarenost
cough up iskašljati
couple dvoje
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: up
- prevod za riječ: up

Naš jezik Engleski jezik
aplika. za upravljan adobe type manager
aplikacija za upravl adobe type manager
automatski upravljan unmanned
beskrupulozan unscrupulous
bez skrupula unscrupulous
biskup bishop
biskup pontiff
biskupija diocese
biti u upotrebi obtain
brojač za upotrebu usage meter
celokupan cumulative
celokupan solid
celokupnost integrity
čerupati pluck
cilindrični zupčanik spur gear
činija za supu tureen
cjelokupan cumulative
cjelokupan entire
cjelokupan overall
cjelokupan solid
cjelokupan thorough
cjelokupan total
cjelokupnost integrity
član grupe teammate
član uprave curator
član uprave regent
ćup pitcher
ćup pot
čupati pull
čupav ragged
čupav shaggy
čupav unkempt
čupav (tkanina) woolly
čuperak toupee
čuperak tuft
cupkati pat
daljinski upit teleinquiry
daljinsko upravljanj remote control
daljinsko upravljanj telecontrol
deliti u grupe subdivide
dijeliti u grup subdivide
direktan pristup direct access
direktan pristup immediate acces
direktan pristup random access
dopušteno odstupanje allowance
dopušteno odstupanje tolerance
dostup acess
dostupan accessible
dostupan available
dostupnost access
dostupnost accessibility
dostupnost availability
dupin dolphin
dupli double
dupli duplex
dupli secondary
duplikat copy
duplikat counterpart
duplikat couterpart
duplikat duplicate
duplikat twin
duplja cave
duplja hole
duplo double
element grupe array element
erupcija burst
erupcija eruption
generalna skupština general assembly
glava za upisivanje writing head
glup absurd
glup apish
glup asinine
glup blunt
glup dull
glup fatuous
glup goofy
glup gross
glup imbecile
glup nice
glup obtuse
glup opaque
glup pigheaded
glup rigmarole
glup sappy
glup senseless
glup sheepish
glup silly
glup simper
glup simple
glup slow
glup smirk
glup stupid
glup thick
glup witless
glup razgovor fiddle faddle
glup razgovor fiddle-faddle
glupak ass
glupak blockhead
glupak chump
glupak dolt
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: up
- prevod za riječ: up


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| u | uz | tup | um | cup | kup | ep | u | ud | ?up | pup | sup | us |


Rječnik stranih rijeci

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2021 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba