Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Engleski jezik Naš jezik
centuple stogodišnjica
find setup wizard čarobnjak za postavl
page setup postavi stranicu
septuple posedmostručiti
septuple sedmostruk
setup maketa
setup organizacija
setup plan
setup podešavanje
setup postavljanje
setup priprema
setup raspored
setup sastav
setup sistem
setup struktura
setup uređaj
setup šema
sextuple šestostruk
shutup umukni
shutup zaključan
shutup zatvoren
shutup zatvoriti
startup directory početni direktorij
stupe vruć oblog
stupefaction zaprepašćenje
stupefy zapanjiti
stupendous izvanredan
stupendous neobičan
stupendous ogroman
stupendous značajan
stupendous čudan
stuperfaction zapanjenost
stuperfaction zaprepašćenost
stupid blesav
stupid budalast
stupid glup
stupid person blesa
stupid person blesan
stupidity glupost
stupor omama
stupor ošamućenost
stupor ukočenost
vituperation grdnja
vituperative pogrdan

Naš jezik Engleski jezik
tup blunt
tup obtuse
tup opaque
tup purbling
tup slow
direktan pristup direct access
direktan pristup immediate acces
direktan pristup random access
dopušteno odstupanje allowance
dopušteno odstupanje tolerance
dostup acess
dostupan accessible
dostupan available
dostupnost access
dostupnost accessibility
dostupnost availability
inostrani zastupnik foreign agent
istovremeni pristup parallel access
istup action
istup offset
istup withdrawal
istupanje appearance
istupiti appear
istupiti resign
istupiti speak
istupiti take action
istupiti withdraw
izvršiti prestup transgress
izvršiti prestup trespass
javno nastupanj speed
javno nastupanje speed
koji nastupa acting
koji odstupa recessive
loš postupak misuse
loše postupati abuse
loše postupati ill treat
loše postupati ill-treat
loše postupati maltreat
loše postupati misconduct
lukavo postup. manoevre
lukavo postupanje manoevre
maloljetni prestupni juvenile delinquent
način pristupa access mode
nastup advent
nastup appearance
nastup bout
nastup emersion
nastup outbreak
nastup outburst
nastup spell
nastup bola twinge
nastup bolesti accession
nastup gneva tantrum
nastup gnjeva tantrum
nastupajući comming
nastupanje mrak nightfall
nastupanje mraka nightfall
nastupiti arrive
nastupiti mature
nastupiti pose
nastupiti, nastupati appear
nastupiti, nastupati behave
nastupna površina tread-board
nedostupnost unavailability
nepristupačan arduous
nepristupačan impervious
nepristupačan inaccessible
nepristupačan inapproachable
nepristupačan perverse
odstupajuća forma odd size
odstupajući evasive
odstupanje bias
odstupanje departure
odstupanje evasion
odstupanje retreat
odstupanje surrender
odstupanje variance
odstupanje variation
odstupiti deviate
odstupiti recede
odstupiti, odstupati depart
odstupiti, odstupati retreat
odstupiti, odstupati surrender
odstupnina compensation
osnova postupka procedure body
otstupanje retreat
otstupiti digress
otstupiti recide
otstupiti retreat
otupiti oštricu abate
otupjelost dullness
otupjeti become dull
otupustiti dismiss
oznaka širine stupca column marker
postup.razumno rationalize
postupak act
postupak action
postupak behavior
postupak behaviour
postupak method
postupak move
postupak pratice
postupak procedure
postupak proceeding
postupak process
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: tup
- prevod za riječ: tup


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| trup | top | cup | kup | tu | tu? | tu | stup | ?up | pup | tip | sup | tap | tub | tug | up |


Međunarodni rječnik arhitekture građevinstva i urbanizma

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2020 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba