Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Engleski jezik Naš jezik
assurance garancija
assurance garantija
assurance jemstvo
assurance obećanje
assurance osiguranje
assurance samopouzdanje
assurance sigurnost
assurance uveravanje
assurance uvjeravanje
bazaar restaurant aščinica
endurance istrajnost
endurance izdržljivost
fast-food restaurant ekspres restoran
helth insurance zdravstvena zaštita
insurance osiguranje
insurance agent osiguravajući agent
insurance certificate izvještaj o šteti
insurance company osiguravajuće društv
kebab restaurant ćevabdžinica
life insurance osiguranje života
policy of insurance polisa osiguranja
restaurant gostiona
restaurant lokal
restaurant restoran
retirement insurance bureau zavod mirovinskog os
transuranic transuranijumski
transuranium transuranijum
travel insurance osiguranje putnika
uranic uranijumov
uranides uranidi
uranite uranit
uranium uran
uranium uranijum
vehicle insurance osiguranje vozila

Naš jezik Engleski jezik
uran uranium
azuran azure
azuran skyblue
buran boisterous
buran gusty
buran nasty
buran rough
buran squally
buran stormyy
buran tumultous
buran turbulent
buran violent
buran (o moru) wavy
buran aplauz acclaim
buran uspeh furore
buran uspjeh furore
ćuran turkey
dežuran on duty
dežuran orderly
doturanje passage
gnjuranje dip
gnjuranje plunge
guranje hustle
guranje jog
guranje poke
guranje push
guranje skip
ispreturan chaotic
kulturan cultural
kulturan, kulturni cultural
lako guranje nudge
mamuran drowsy
mamuran hungover
maturant matriculating pupil
minijaturan miniature
nekulturan barbaric
nekulturan primitive
nekulturan uncultured
neosiguran not secured
neosiguran uninsured
nesiguran shaky
nesiguran slippery
nesiguran spineless
nesiguran uncertain
nesiguran unreliable
nesiguran unsafe
nesiguran wobbly
nesiguran posao speculation
nesiguran posao speculative
oduran repulsive
osiguran assured
osiguranik insured
osiguranje assurance
osiguranje insurance
osiguranje putnika travel insurance
osiguranje vozila vehicle insurance
osiguranje života life insurance
polisa osiguranja policy of insurance
preturanje rummage
preuranjen anticipatory
preuranjeno premature
promućuran shifty
purpuran purple
rasturanje dispersal
rasturanje scattering
rasturanje splitting up
rasturanje spread
rasturanje variation
siguran certain
siguran good
siguran reliable
siguran safe
siguran secure
siguran steady
siguran sure
siguran unerring
siguran unfailin
smežuran wizen(ed)
status osiguranja actuary
teturanje stager
tmuran cherless
transuranijum transuranium
transuranijumski transuranic
uranak reveille
uranidi uranides
uranijum uranium
uranijum x brevium
uranijumov uranic
uranit uranite
žuran hod scuttle


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| buran | bran | kran | ran | ulan | uzan | upran | urban | urn |


Poslovni protokolni rječnik

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2018 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba