Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Engleski jezik Naš jezik
urn sud za kafu
urn urna
urn vaza
urn čajnik
achive a turnover dostići obrt
adjourn obustaviti
adjourn odgoditi
adjourn odložiti
adjourn prekinuti
adjourn zaključiti
adjournment odgadjanje
adjournment odgađanje
adjournment prekid sednice
adjournment prekid sjednice
afterburner komora dogorijevanja
afterburner komora hlađenja
ampere-turn amper-zavojak
auburn crvenkastosmedj
auburn crvenkastosmeđ
auburn kestenjast
blast furnace visoka peć
blast-furnace visoka peć
brick furnace peć za opeku
burn goriti
burn gorjeti
burn izgarati
burn opaliti
burn opekotina
burn opeći
burn paliti
burn peći
burn potok
burn sagorijevati
burn sjajiti se
burn znak
burn žig na uvu
burn down izgorjeti, izgoriti
burn down popaliti
burn on goriti
burn on lemiti
burn on napajati
burn on zalemiti
burn out izgorjeti, izgoriti
burn out pregorjeti
burn up stepen izgaranja
burnable izgoriv
burned up preeksponirani
burned-in pregorjeli
burned-in zaostali
burner gorionik
burner plamenik
burning gorenje
burning gorući
burning izgaranje
burning pregorijevanje
burnish blistav sjaj
burnish glačati
burnish politirati
burnish politura
burnish sjaj
burnish usjajiti
burnishing tool glačalo
burnishing tool kontaktna turpija
burnout izgaranje
burnout pregorijevanje
burnt gorjeti (p.p. od bur
burnt izgoren
burnt p.p. od burn
burnt past. od burn
burnt sagoren
burnt gases sagorjeli gasovi
burnup izgaranje
churn bućkalica
expected return očekivana rentabilno
factory of furniture tvornica namještaja
furnace peć
furnace topionica
furnish dobaviti
furnish snabdeti
furnish snabdjeti
furnish security davati sigurnost
furniture namještaj
furniture pokućstvo
furniture showroom salon namještaja
get sunburned izgorjeti od sunca
journal dnevnik
journal novine
journal rukavac vratila
journal časopis
journalism novinarstvo
journalist novinar
journalistic novinarski
journey putovanje
journey putovati
mourn oplakivati
mourn tugovati
mourn žaliti
mournful mračan
mournful tužan
mournful žalostan
mourning crnina
mourning korota
mourning ožalošćen
mourning žalost
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: urn
- prevod za riječ: urn

Naš jezik Engleski jezik
bez dežurnog unwatched
burnica petrel
davati sigurnost furnish security
dežurni sentry
dežurni rukovalac attendant
faktor sigurnosti safety factor
furnir veneer
gurnuti buck
gurnuti nudge
gurnuti pop
gurnuti stick
gurnuti thrust
jurnjava bustle
jurnjava clutter
jurnjava rush
jurnjava scud
jurnjava splutter
jurnuti fling
jurnuti flounce
jurnuti lunge
jurnuti rush
jurnuti scoot
kosturnica crypt
kulturan, kulturni cultural
minijaturna cijev bantam tube
nokturno nocturne
odgurnuti push away
odgurnuti repel
odgurnuti repulse
odgurnuti nogom spurn
p.p. od burn burnt
past. od burn burnt
pogonska sigurnost reliability of operation
sigurno assuredly
sigurno sure
sigurno with safety
sigurno ulaganje, in safe investment
sigurnosna kopija backup copy
sigurnosna kopija (d backup copy (file)
sigurnosni securing
sigurnosni pojas seat belt
sigurnost assurance
sigurnost safety
sigurnost security
strukturni structural
tanki furnir veneer
telurni telluric
temperaturni uslovi temperature conditions
turnir bustle
turnir tournament
turnir tourney
urna urn
urna sa pepelom casket
žurno apace


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| crn | trn | burn | turn | uran | urna |


Rječnik stranih rijeci

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2020 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba