Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Engleski jezik Naš jezik
vale dolina
vale udolina
vale udolja
bivalence dvovalentnost
bivalent bivalentan
bivalent dvoredan
bivalent dvoznačni
convalesce oporaviti se
convalesce oporavljati se
convalesce ozdraviti
convalescence oporavak
convalescent koji se oporav.
convalescent koji se oporavlja
equivalence jednaka vrijednost
equivalent ekvivalent
equivalent iste vrijednosti
equivalent jednak
equivalent odgovrajući
prevalence nadomoćnost
prevalence pretežnost
prevalent nadmoćan
prevalent rasprostranjen
sexvalent heksavalentan
tetravalent četvorovalentan
trivalent trovalentni
univalence jednovalentnost
univalent jednovalentan
valedictory oproštaj. govor
valedictory oproštajne reči
valedictory oproštajne riječi
valedictory oproštajni
valedictory oproštajni govor
valence valencija
valence valentnost
valency valencija
valent valentan
valet sluga
valet sobar

Naš jezik Engleski jezik
alarm protiv provale burglar alarm
bivalentan bivalent
četvorovalentan tetrad
četvorovalentan tetravalent
dvovalentnost bivalence
ekvivalent equivalent
ekvivalentan tantamount
heksavalentan sexvalent
jednovalentan univalent
jednovalentnost univalence
podvale mischief
trovalentan triad
trovalentni trivalent
valencija valence
valencija valency
valentan valent
valentnost atomicity
valentnost valence
žvale bit
žvale curb


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| ale | bale | val | vale | dale | vile | gale | hale | kale | male | ale | ?ale | pale | sale | tale | valet | value | valve | vane | vase | vaze | vae |


Ljudsko tijelo slikovni rječnik

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2024 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba