Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Engleski jezik Naš jezik
adjusted values ispravka vrijednosti
aggregate value ukupna vrijednost
air-valve zračni ventil
approval odobravanje
approval odobrenje
approval pohvala
approval povlađivanje
approval pristanak
approval saglasnost
arrival dolazak
arrival dolazni
arrival novorođenče
arrival prispeće
arrival prispjeće
arrival upadni
avalanche lavina
avalanche odron snega
avalanche odron snijega
avalanche usov
avalanche-type lavinski tip
avalanche-type usovni tip
avalanching stvaranje lavine
avaliable raspoloživ
ball valve loptasti ventil
ballcheck valve ventil s kuglicom
be avaliable stajati na raspolaga
being an invalid invaliditet
bell valve zvonasti ventil
bivalence dvovalentnost
bivalent bivalentan
bivalent dvoredan
bivalent dvoznačni
bleeder valve ventil za otpuštanje
block valve zaporni ventil
blow-off valve izduvni ventil
book value knjižna vrijednost
break up value vrijednost prekida
call by value poziv po vrijednosti
carnival karneval
carnival poklade
cavalcade konjička parada
cavalier kavaljer
cavalier vitez
cavalry konjica
chivalrous kavalirski
chivalrous viteški
chivalry kavalirština
chivalry viteštvo
coeval savremenik
coeval vršnjak
convalesce oporaviti se
convalesce oporavljati se
convalesce ozdraviti
convalescence oporavak
convalescent koji se oporav.
convalescent koji se oporavlja
devaluation devalvacija
devaluation gubitak vredn.
devaluation gubitak vrijednosti
disapproval negodovanje
disapproval neodobravanje
disapproval osuda
equivalence jednaka vrijednost
equivalent ekvivalent
equivalent iste vrijednosti
equivalent jednak
equivalent odgovrajući
evaluate oceniti
evaluate ocijeniti
evaluate proceniti
evaluate procijeniti
evaluation ocena
evaluation ocjena
evaluation procena
evaluation procjena
evaluation/of results/ obrađivati rezultate
festival festival
festival svečan
festival svečanost
forced sale value prinudna prodajna vr
have avaliable raspolagati nečim
interval interval
interval medjuprostor
interval međuprostor
interval međuvrijeme
interval rastoj.pruga,dio put
interval razmak
interval zastanak
interval timer davalac vremena
inteval odstojanje
invalid bogalj
invalid invalid
invalid nepunovažno
invalid nevažeći
invaluable basnoslovan
invaluable dragocen
invaluable dragocjen
invaluable neprocenjiv
invaluable neprocjenjiv
mediaeval srednjevekovni
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: val
- prevod za riječ: val

Naš jezik Engleski jezik
val billow
val roller
val wave
alarm protiv provale burglar alarm
Baš je odvalio. He put his foot in it.
bez rivala unrivalled
bivalentan bivalent
boračko-invalidska z disabled veterans' care
bukvalan literal
bukvalni verbal
četvorovalentan tetrad
četvorovalentan tetravalent
davalac donor
davalac giver
davalac transducer
davalac krvi blood donor
davalac vremena interval timer
davalac vremena time emitter
davalac vremena timer
devalvacija devaluation
dežurni rukovalac attendant
diskvalifikovati disqualify
divalj desert
divalj fierce
divalj frantic
divalj furious
divalj wild
dokazati valjanost validation
duljina vala wavelenght
duvalica blower
duvalica blowing engine
duvalica snout
duvaljka blower
duvaljka blowing engine
duvaljka wafter
dužina vala wavelength
dvovalentnost bivalence
ekvivalent equivalent
ekvivalentan tantamount
festival festival
heksavalentan sexvalent
hidrostatička duvalj water-bellows
hvala laud
hvala thank you
hvalisanje blow
hvalisanje brag
hvalisanje buck
hvalisanje swank
hvalisanje vapour
hvalisanje vaunt
hvalisati se brag
hvalisav magniloquent
hvalisav ostentatious
hvalisav vainglorious
hvalistati se vaunt
hvaliti eulogize
hvaliti glorify
hvaliti laud
hvaliti praise
hvaliti se boast
hvalospev eulogy
hvalospev panegyric
hvalospev rhapsody
hvalospjev panegyric
hvalospjev rhapsody
interval breach
interval interval
invalid cripple
invalid disabled person
invalid invalid
invaliditet being an invalid
invaliditet disability
invalidska kolica wheelchair
izvaliti blurt
izvaliti se sprawl
jastuk valjkast bolster
jastuk valjkastog ob bolster
jednovalentan univalent
jednovalentnost univalence
jednovalni uniwave
kako valja propperly
karneval carnival
kavalir gentleman
kavalirski chivalrous
kavalirština chivalry
kavaljer cavalier
kavaljer squire
klizni valjci skid-rolls
kratak interval span
kupoprodajna valuta arbitrage
kvalifikacija qualification
kvalifikacija skill
kvalifikacije training
kvalifikovan regular
kvalifikovan skilled
kvalifikovan trained
kvalifikovan, kvalif qualified
kvalifikovani radnik skilled worker
kvalifikovati qualify
kvalifikovati, kvali qualify
kvalifikovati, kvali train
kvalitativan qualitative
kvalitativnost qualitatively
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: val
- prevod za riječ: val


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| ral | vab | bal | van | va | mal | kal | al | oval | pal | vale | vat | veal | var | vas |


Morton Bensson Srpsko-Hrvatsko-Engleski rječnik

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2024 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba