Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Engleski jezik Naš jezik
sale aukcija
sale prodaja
sale rasprodaja
cash sale prodaja za gotovinu
forced sale value prinudna prodajna vr
sales obrt (trgovački)
sales promet (trgovački)
sales departmant odjeljenje prodaje
sales forecast prognoza prodaje
sales manager rukovodilac prodaje
sales manual prodajni priručnik
sales office prodajno odjelenje
sales tax porez na promet
salesman prodavac
seasonal pattern of sales sezonsko kretanje pr
terms of sale uslovi prodaje
wholesale prodaja na veliko
wholesale prodavati na veliko
wholesale trgovina na veliko
wholesale trog. na veliko
wholesale veleprodaja
wholesale and retailing veleprodaja i malopr

Naš jezik Engleski jezik
šale mischief
saletati assail
saletati ply


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| ale | bale | sa?e | dale | gale | hale | kale | salo | male | ale | ?ale | pale | sable | safe | sage | sake | sales | salt | salve | same | sane | sate | save | scale | shale | sole | stale | tale | vale |


Talijansko hrvatski univerzalni rječnik

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2024 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba