Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Engleski jezik Naš jezik
wave klatiti se
wave mahati
wave oscilacija
wave signal
wave talas
wave talasati se
wave talasni
wave val
wave valovit
wave valovito
bow-wave čeoni talas
microwave oven mikrotalasna pećnica
short wave kratki talas
short wave kratkotalasni
sky wave prostorni talas
sound-wave zvučni talas
tidal wave plimski talas
tidal wave plimski val
ultramicrowave milimetarski talasi
uniwave jednotalasni
uniwave jednovalni
wave equation talasna jednačina
wave-crest talasni brijeg
wave-hollow talasna dolina
wave-mechanical kvantnomehanički
wave-mechanics talasna mehanik
wave-type talasni
waveband talasni opseg
waveform oblik oscilacija
waveform oblik signala
waveform oblik talasa
wavefront front talasa
wavefront talasni front
wavefront čelo talasa
waveguide talasovod
waveguiding vođenje talasa
wavelenght duljina vala
wavelenght talasna dužina
wavelength dužina vala
wavelet elementarni talas
wavelet talasić
wavemeter talasomjer
waver kolebati se
waver popuštati
waver trepereti
waver treperiti
wavetrain red talasa
wavetrain talasni niz
wavever kolebljivac


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| cave | gave | have | lave | pave | rave | save | wade | wage | waive | wake | wane | ware | waver | wavy | weave | wove |


Poslovni protokolni rječnik

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2022 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba